ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตรวจสอบสภาพอากาศ


อิตาลี่

นครรัฐวาติกัน พบกับนครรัฐที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งเป็นแหล่งรวมงานศิลปะต่างๆมากมายอีกทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมของอาคารก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากใหมาเที่ยว


เมืองฟลอเรนซ์ เมืองสำคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี่ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีชื่อเสียงทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรม เป็นอีกเมือที่น่ามาเที่ยวเมื่อมาเยือนประเทศอิตาลี่

เมืองเวนิช
เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี่อีกทั้งยั่งมีความสวยงามขึ้นชื่อระดับโลกเป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านความเจริญทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอีกเมืองหนุ่งในอิตาลี่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้ามีโอกาสควรมาเยือนด้วยตาของตนเอง

มิลาน
ได้ขึ้นชื่อว่าเป้นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสของฝรั่งเศสกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังเก็บรวบรวมศิลปะต่างๆไว้มากมายและยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินก้องโลกต่างๆด้วย

 WEBMASTER : WALAIPORN PAYSAWAT

บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ทัวร์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 1000/62 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท 71 แขวง:  คลองตันเหนือ เขต: วัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  .02-713-3613-6 แฟกซ์ 02-7133388     Hotline:  085-1511000
อีเมล : freebirdtravel@gmail.com
เว็บไซต์ : www.freebirdtour.com