ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตรวจสอบสภาพอากาศ


พม่า

ย่างกุ้ง ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่ามาก่อนในเมืองนั้นก็จะมีแหล่งวัฒนธรรมมากมายให้เที่ยวชมถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับการมาเยือนพม่า

มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นที่มัณพะเลย์ได้มีราชวงศ์มาตั้งถิ่นฐานแล้วนี้และได้ถูกประเทศอังกฤษรุกรานจนแตกพ่ายตกเป็นเมืองขึ้น อังกฤษจึงนำสมบัติทั้งหมดกลับประเทศไปเหลือเป็นราชวังจนถึงปัจจุบันแค่สถาปัตยกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ทะเลสาบอิเล ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน เหมาะแก่การเที่ยวชมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมานานกว่า100ปี

เมืองพุกาม เมืองแห่งนี้เป็นอาณาจักแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า และเป็นเมืองที่ติดอันดับของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศพม่าจนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

 WEBMASTER : Freebird Team

บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด


ที่อยู่:  เลขที่ 1000/62 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร:  02-713-3613-6    แฟกซ์:  02-7133388     Hotline:  085-1511000
ใบอนุญาต เลขที่ 11/05862   อีเมล:  freebirdtravel@gmail.com
เว็บไซต์:  www.freebirdtour.com