ทัวร์ปากีสถาน

เดินทาง
วันที่ 4-11 // 11-18 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 53,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว)

ชื่อโปรแกรม  
TG -PAKISTAN BLOOMING (ทัวร์ปากีสถาน ชมซากุระ)

ไทยแอร์เวย์ (TG)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ปากีสถาน 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • ฤดูกาลแห่งดอกไม้งาม ท่ามกลางหิมาลัย
  • เมืองหลวงอิสลามาบัด  (Islamabad)
  • ประเทศปากีสถานต้นทางหิมาลัย
  • ความสวยงามทางธรรมชาติที่หลายประเทศเทียบไม่ได้
  • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี
  • คาราโครัม ไฮเวย์(Karakoram highway)
  • หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Valley) /ชมบัลติทฟอร์ด
  • ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ
  • ชมสะพานแขวนโกจาว
  • ชมกราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier)

     Add Line


 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 164,434