ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
05-10 ธ.ค.62
12-17 ธ.ค.62
26-31 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ
66,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
Big Russia Winter in Murmansk ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • จัตุรัสแดง ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ตลาดอิสไมลอฟกี้
 • ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์
 • พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็ง
 • พลังนิวเคลียร์
 • หมู่บ้านซามิ
 • ขับ Snow Mobile ตะลุยหิมะ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • ย่านถนนอารบัท

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
23-29 พ.ย.62

ราคาท่านละ
67,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
Russia Northern Light Explorer ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • เมืองโลโวซีโร่ หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์+สุนัขฮัสกี้
 • เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • จัตุรัสแดงวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุมเลนินฮิลส์
 • ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ถนนอารบัต
 • ทานอาหารค่ำ Hard Rock Cafe

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ

เดินทาง
06-12 พ.ย.62
20-26 พ.ย.62
27 พ.ย.-03 ธ.ค.62
23-29 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
69,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
TG812 AURORA RUSSIA ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 1 คืน
 • หมู่บ้านซามิ เมืองโลโวซีโร่
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • การขับรถสโนว์โมบิล
 • นั่งรถไฟด่วน Sapsan train
 • พระราชวังเครมลิน
 • วิหารเซนต์บาซิล(โดมหัวหอม)
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • พิพิธภัณฑ์ HERMITAGE
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 • CIRCUS การแสดงละครสัตว์
 • พิเศษ! แจกตุ๊กตา Matryoshka ท่านละ 1 ชิ้น

     Add Line


 

 รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
01-08 ธ.ค.62
04-11 ธ.ค.62
25 ธ.ค.-01 ม.ค.63

ราคาท่านละ
65,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK015 NORTHERN LOGHTS IN RUSSIA ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ มูรมันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • เนินเขาสแปร์โรว์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • ถนนอารบัต
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
23-30 พ.ย.62
03-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
77,500.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
Russia Northern Light Explorer ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
แอโรฟล็อต (SU)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
 • หมู่บ้านซามิเมืองโลโวซีโร่
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ + สุนัขฮัสกี้
 • เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage)
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • เข้าชม Aurora Ship Museum
 • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • เข้าชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ถนนอารบัต
 • ทานอาหารค่ำ Hard Rock Cafe

     Add Line


 

รัสเซียล่าแสงเหนือ

เดินทาง
23 พ.ย.-01 ธ.ค.62
09-17 ธ.ค.62
18-26 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-03 ม.ค.63
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63
30 ธ.ค.-07 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 79,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • บินภายใน 1 ครั้ง +  รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ขับรถสโนว์โมบิล หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง + DINNER ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ + พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • IZMAILOVO MARKET

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย

เดินทาง
16-24 ต.ค.62

ราคาท่านละ
109,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 1 คืน
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย

เดินทาง
04-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
113,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 1 คืน
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 107,892