ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

รัสเซียตามล่าแสงเหนือ

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้า Vegas Shopping Mall
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ (SU)

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

แอโรฟล็อต (SU)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • 7th HEAVEN RESTAURANT

     Add Line


 

aurora hunting รัสเซีย

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • บินภายใน 1 ครั้ง +  รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ขับรถสโนว์โมบิล หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง + DINNER ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ + พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • IZMAILOVO MARKET

     Add Line


 

รัสเซียแสงเหนือ

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • พัก ECO HOME HOTEL 2 คืน (ชมแสงเหนือ)
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    


Visitors: 167,093