ทัวร์เอเชีย • เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 15,888.- บาท ชื่อโปรแกรม 9-20_KXJ22_Korea Cherry Blossom เกาหลี-ซูวอน-โซล 6D3N ไทยแอร์ เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) ✦ รายละเอีย...

 • เดินทางเดือน มิถุนายน 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 19,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 26-5_ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] สายการบิน : อีวีเอ แอร์ (...

 • ประเทศจีน China สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ถึงปี ค.ศ. 1949 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 หลังจากที่สามารถโค้นล้มราชวงศ์ชิง ได้สำเร็จ และสิ้นสุดลงหลังสงครา...

 • เดินทางเดือน ก.พ. - เม.ย. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 9,999.- บาท (รวมวีซ่ากรุ๊ปจีน) ชื่อโปรแกรม 2-9-BT-HKG01-CX_FEB-APR20 มหัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คื...

 • เดินทางเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 12,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 26-5-ZSIN04 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล [เลทส์โก สิงโตด้ายแดง] 3 วัน 2 คืน Apr-Jun20 สายการบิน: สิงคโปร์ ...

 • เดินทางเดือน ม.ค. - เม.ย. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 11,900.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-MMR021 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวนสายการบิน: บางกอก แอร์เวย์ (PG) ...

 • ประเทศเวียดนาม Vietnam เวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับป...

 • ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทา...

 • เดินทางเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 10,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-REP01_กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบสายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์กัมพูชา...

 • เดินทางเดือน เม.ย.63 (มีวันสงกรานต์) ราคาท่านละเริ่มต้น 29,999.- บาท (ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 1,500 บาท) ชื่อโปรแกรม 26-5_ZDEL08 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเส...

 • เดินทางเดือน ม.ค. - เม.ย. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 54,900.- บาท ชื่อโปรแกรม (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D 4Nสายการบิน: Bhutan Airlines (B3) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์ภูฎา...

 • เดินทางเดือน ก.พ.-ก.ค. 2563 ราคาท่านละเริ่มต้น 24,900.- บาท ชื่อโปรแกรม GQ3MNL-PR001-It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต 5 วัน 3 คืน (PR) สายการบิน: ฟิลิ...

 • เดินทางเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2563(พีเรียดวันสงกรานต์) ราคาท่านละเริ่มต้น 32,900.- บาท ชื่อโปรแกรม GA BALI BOROBUDUR 5D 4N (Mar-Jun 20)สายการบิน :การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA) ✦ รา...

  


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

 

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

    instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 171,892