ทัวร์เอเชีย • เดินทางเดือนพ.ค.-ต.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 13,888.- บาท ชื่อโปรแกรม 9-20_KTW20_ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกูสายการบิน : ที เวย์ (TW) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน...

 • เดินทางเดือน ส.ค.-ต.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 13,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-TPE03_SL_มหัศจรรย์TAIPEI เที่ยว2อุทยาน เย่หลิว อาลีซันสายการบิน : ไลออน์ แอร์ (SL) ✦ รายละเอียดทัว...

 • ประเทศจีน China สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ถึงปี ค.ศ. 1949 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 หลังจากที่สามารถโค้นล้มราชวงศ์ชิง ได้สำเร็จ และสิ้นสุดลงหลังสงครา...

 • เดินทางเดือน ก.ค.-ส.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 9,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 1519_NX JUL-AUG2019_ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวยสายการบิน:แอร์มาเก๊า (NX) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทั...

 • เดินทางเดือน พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 12,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 26-5_BZSIN01 - SINGAPORE SUPER PEAKสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน...

 • เดินทางเดือน ก.ค.-ก.ย.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 11,900.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-MMR021_PG_โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวนบางกอก แอร์เวย์ (PG) ✦ รายละเอีย...

 • ประเทศเวียดนาม Vietnam เวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับป...

 • ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทา...

 • เดินทางเดือน พ.ค.-ส.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 9,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-REP01_กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบสายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์กัมพูชา(เขมร) ...

 • เดินทางเดือน ส.ค.-ต.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 28,999.- บาท(ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 3,000 บาท) ชื่อโปรแกรม 26-5_ZDEL02 - อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน] สายการบิน Thai A...

 • เดินทางเดือน ส.ค.-ธ.ค.62(มีพีเรียตปีใหม่) ราคาท่านละเริ่มต้น 53,900.- บาท ชื่อโปรแกรม (PL_BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN สายการบิน: Bhutan Airlines (B3) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทั...

 • เดินทางเดือก.พ.-พ.ค.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 15,888.- บาท ชื่อโปรแกรม 78CEB-PR002-Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล สายการบิน: ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร...

 • เดินทางเดือน ก.ย.-พ.ย.62 ราคาท่านละเริ่มต้น 20,900.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9_BAL03_SL มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืนสายการบิน : ไลน์ออน แอร์ (SL) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์อินโ...

   

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

 

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 106,309