ทัวร์เอเชีย • เดินทางเดือน ธ.ค. - มี.ค. 2563 ราคาท่านละราคาเริ่มต้น 15,999.-บาท ชื่อโปรแกรม 16-2_PKR03-XJPRO KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท 5D3N สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ) ✦ รายละเอียด...

 • เดินทางเดือน ม.ค.-มิ.ย.63 ราคาท่านละเริ่มต้น 19,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 26-5_ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] สายการบิน : อีวีเอ แอร์ (ER)...

 • ประเทศจีน China สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ถึงปี ค.ศ. 1949 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 หลังจากที่สามารถโค้นล้มราชวงศ์ชิง ได้สำเร็จ และสิ้นสุดลงหลังสงครา...


 • เดินทางเดือน ม.ค.-มี.ค.63 ราคาท่านละเริ่มต้น 11,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 26-5_ZSIN033 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ✦ รายละเอียด...

 • เดินทางเดือน ธ.ค.62-เม.ย.63 ราคาท่านละเริ่มต้น 11,900.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-MMR021 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวนบางกอก แอร์เวย์ (PG) ✦ รายละเอีย...

 • ประเทศเวียดนาม Vietnam เวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับป...

 • ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทา...

 • เดินทางเดือน ธ.ค.62-มี.ค.63 ราคาท่านละเริ่มต้น 10,999.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9-REP01_กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบสายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์กัมพูชา(เข...

 • เดินทางเดือน เม.ย.63 (มีวันสงกรานต์) ราคาท่านละเริ่มต้น 29,999.- บาท (ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 1,500 บาท) ชื่อโปรแกรม 26-5_ZDEL08 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเส...

 • เดินทางเดือน พ.ย.62-เม.ย.63(มีพีเรียตปีใหม่) ราคาท่านละเริ่มต้น 54,900.- บาท ชื่อโปรแกรม (BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D 4Nสายการบิน: Bhutan Airlines (B3) ✦ รายละเอียดทัวร...

 • เดินทางเดือน ธันวาคม 62 ราคาท่านละเริ่มต้น 14,777.- บาท ชื่อโปรแกรม HNT-CEB-01 ALOHA CEBU 5D2N(ทัวร์เกาะเซบู)สายการบิน: ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์ฟิลปปิ...

 • เดินทางเดือน พ.ย.62-มี.ค.63 ราคาท่านละเริ่มต้น 22,900.- บาท ชื่อโปรแกรม 2-9_BAL03_SL มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน 4คืนสายการบิน : ไลน์ออน แอร์ (SL) ✦ รายละเอียดทัวร์ ✦ทัวร์อ...

   

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

 

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 120,260