จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา  และจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จัดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาตั๋วเครื่องบินและการเดินทางของท่าน

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล หรือทำการจองตั๋วเครื่องบิน
ขั้นตอนในการรับบริการ
1.โปรดแจ้งข้อมูลสำหรับการเดินทางที่ต้องการจะเช็ค
-วัน เดือน ปี ที่จะเดินทาง
-จำนวนผู้เดินทาง(หากสะดวกโปรดระบุชื่อ-สกุลผู้เดินทางที่ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)
-สายการบินที่ต้องการจะเดินทาง
2.ส่งหน้าพาสปอร์ตผู้ที่ต้องการจtทำจองตั๋วให้เจ้าหน้าที่
3.หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งราคาและวันกำหนดชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนให้เจ้าหน้าที่
4.หลังชำระเงินเจ้าหน้าที่จะทำการส่งตั๋วเครื่องบิน(
E-Ticket)ให้ท่านอีกครั้ง  

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ติดต่อ
โทร 02-048-8785-7 หรือ 085-151-1000
Line Id : freebirdtour หรือ freebirdtour2
E-Mail : 
freebirdtravel@gmail.com 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-6 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 

 

  line@ freebirdtour  instagramfreebirdtour twitter freebirdtour Youtube freebirdtour  

Visitors: 433,475