ทัวร์จีน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

สามารถเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF หรือ MS.Word

 ประเทศจีน China

 

สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ถึงปี ค.ศ. 1949 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1912 หลังจากที่สามารถโค้นล้มราชวงศ์ชิง ได้สำเร็จ และสิ้นสุดลงหลังสงครามกลางเมืองจีน ด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคก๊กมินตั๋งหรือจีนคณะชาติ ซึ่งได้ลี้ภัยไปยังเกาะไต้หวันและก่อตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นมาใหม่ ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นฝ่ายได้ชัยชนะได้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่จีนในปัจจุบัน

อุณหภูมิและสภาพอากาศ : ประเทศจีนมี 4 ฤดู
- ฤดูใบไม้ผลิ มี.ค.-พ.ค. สภาพอากาศเย็นสบาย อาจเจอฝน
- ฤดูร้อน พ.ค.-มิ.ย. อากาศร้อนชื้นและมีแดดจัด อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกเป็นครั้งคราว
- ฤดูใบไม้ร่วง ก.ย.-ต.ค. เย็นสบาย อาจมีฝนบ้าง เหมาะสำหรับไปชมใบไม้เปลี่ยนสี
- ฤดูหนาว พ.ย-มี.ค. อากาศหนาวเย็น ติดลบ มีหิมะ

เวลาที่แตกต่าง : จีน เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

ภาษา : ภาษาทางการคือภาษาจีนกลาง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างน้อย

กระแสไฟฟ้า : 110 หรือ 220โวล์ หัวเสียบมีทั้งแบบ 2 ขาเหมือนปลั๊กไฟของไทยและแบบ 3 ขาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่จะพัก ควรเตรียม Adapter ไป

สกุลเงิน : ใช้สกุลเงิน “หยวน”   ธนบัตรมีราคา 1, 5,10, 20, 50, 100 หยวน  อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน = 4.59 ถึง 5.++ บาท

ห้องน้ำ : โดยทั่วไปจะมีบริการฟรี สามารถเข้าที่ห้องน้ำสาธารณะ ร้านค้า โรงแรม 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-6 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    


Visitors: 416,895