กรุ๊ปเหมาอเมริกาตะวันตก | 11-20 Dec 2019

 

         

 

ขอขอบคุณ คุณรุจิรา ครอบครัว และเพื่อน รวม 29 ท่าน ออกเดินทางสู่อเมริกาตะวันตก 10 วัน ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562

อเมริกาตะวันตกกับฟรีเบิร์ดทัวร์

อเมริกาตะวันตกกับฟรีเบิร์ดทัวร์

อเมริกาตะวันตกกับฟรีเบิร์ดทัวร์

อเมริกาตะวันตกกับฟรีเบิร์ดทัวร์

 

         

 

 

Visitors: 426,974