ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (JR Pass)

เจอาร์ เรลพาส (JR Rail Pass หรือ Japan Rail Pass) เสนอความสะดวกที่มีค่ายิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนในการใช้คูปอง
รถไฟท่องเที่ยวโดยไม่จำกัดระยะทางใช้ได้ทั้งโดยรถไฟเจอาร์ รถบัส หรือเรือเฟอรี่ที่เป็นของเจอาร์ รวมถึงรถไฟฟ้าด่วนพิเศษชินคันเซนด้วย 

(ยกเว้นขบวน Nozomi ซึ่งแล่นระหว่าง Tokyo Shin Osaka และ Fukuoka สาย Tokaido และ Sanyo และรถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ)

JAPAN RAIL PASS (ตั๋วรถไฟในญี่ปุ่น) : 
Japan Rail Pass มี2 ประเภท 
1.แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น
2.แบบที่ใช้เดินทางในบางภูมิภาคหรือบางเขตของประเทศญี่ปุ่น

 1. แบบที่ใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น : 
  เป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับน้กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาค
  ของประเทศแบ่งออกเป็น2 ชนิดคือ : 
  1.GREEN (สำหรับชั้นFirst Class Green Car)
  2.ORDINARY (สำหรับชั้นธรรมดาTourist Class)

  Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับรถไฟรสบัสและเรือเฟอร์รี่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains" (ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
  2. รถไฟLimited express
  3. รถไฟด่วนหรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
  4. รถบัสสายท้องถิ่นหรือรถบัสของบริษัทJR ดังรายละเอียดต่อไปนี้รถบัสJR Hokkaido รถบัสJR Tohoku รถบัสJR Kanto 
  รถบัสJR Tokai รถบัสJR West Japan รถบัสJR Chugoku รถบัสJR Shikoku และรถบัสJR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ 
  JR highway
  5. เรือเฟอร์รี่JR Miyajima เท่านั้น
  ** ตั๋วJAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับสรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม 
  บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทางTokaido และSanyo (ผู้ถือJAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ 
  "KODAMA"
  แทน) **

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋วJAPAN RAIL PASS : 
คือผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่น
ที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.พำนักอาศัยณต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนักณประเทศนั้นเป็นการถาวร

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตรJAPAN RAIL PASS : 
- สำเนาหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋วJAPAN RAIL PASS : 
เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะออกเอกสารExchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
-วันหมดอายุของตั๋วJR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ7 วัน14 วันและ21 วันโดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋วJR
-ตั๋วจะมีอายุ3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋วJR.ให้หากไม่มีการใช้ตั๋วภายในระยะเวลาดังกล่าว 
เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกหรือไม่สามารถนำกลับมาทำRFFUND คืนได้
-บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
-ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของJR RAILWAY GROUP ทุกประเภทโดยสังเกตสัญลักษณ์ "่JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟชินคันเซนแบบ 
NOZOMI,รถไฟแบบSUPER-EXPRESS และLIMITED-EXPRESS)
-บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น

วิธีการจองและการชำระเงิน

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางให้เจ้าหน้าที่
 2. หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการชำระเงินให้รบกวนชำระและส่งหลักฐานการโอนให้เจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่จำะทำการออกตั๋วรถไฟให้ และ ส่งให้ทางผู้เดินทาง

 

**หมายเหตุ : รบกวนเช็คราคาอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วรถไฟ เนื่องจากราคานั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินญี่ปุ่นในแต่ละวัน
จะอิงตามวันที่ชำระเงินออกตั๋วเป็นหลัก

ทางบริษัท ฟรีเบิร์ดทราเวิล เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจองตั๋วรถไฟสายต่างๆทั่วโลก
โทร 02-048-8785-7 แฟกซ์ 02-048-8788     Hotline:  085-1511000

 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

  line@ freebirdtour  instagramfreebirdtour twitter freebirdtour Youtube freebirdtour  

Visitors: 426,982