Bhutan | สัมผัสมนต์ขลังผ่าน 3 เมืองท่องเที่ยว....ภูฏาน

         

 

ประเทศภูฏาน(Bhutan) เป็นประเทศเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ไปด้วยธรรมชาติ ภูเขา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเสน่ห์ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส 

ภูฏานมีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร และไม่มีทางออกสู่ทะเล สำหรับเมืองหลักๆที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวก็คือ เมืองพาโร(Paro) เมืองทิมพู(Thimphu) และเมืองพูนาคา(Phunaka) 

 

เมืองพาโร(Paro)

 

พาโร(Paro) นับเป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภูฏาน เพราะเป็นที่ตั้งของสนามบินพาโร สนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏาน ที่เครื่องบินจะพาเราไปถึงภูฏานนั่นเอง 

พาโรอยู่ห่างจากเมืองหลวงทิมพูประมาณ 53 กิโลเมตร ที่นี่มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวนสามสาย คือ แม่น้ำตอสา แม่น้ำวัง และแม่น้ำพูนาซอง ทำให้ทัศนียภาพของเมืองพาโรเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว พาโรเป็นเมืองที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้กระจายอยู่ทั่วเมืองพาโร 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของเมืองพาโร(Paro) เช่น  Paro Dzong(พาโรซอง) หรือ  Rinpung Dzong(รินปุง ซอง) ป้อมปราการแห่งอัญมณี ก่อตั้งโดย Zhabdrung Ngawang Namgyal(ซับดุง งาวัง นัมเกล) 

Dzong(ซอง) หมายถึง ป้อมปราการ ซึ่งเราจะสามารถพบเห็น Dzong(ซอง) ได้ทั่วไปในภูฏาน อาจได้เห็น Dzong(ซอง)  ขนาดเล็กบ้าง ขนาดใหญ่บ้าง

Paro Dzong หรือ  Rinpung Dzong(รินปุง ซอง) เป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha ปี 1993

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน(National Museum of Bhutan) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดของเมืองพาโร ในอดีตที่นี่คือป้อมปราการแต่ก็ถูกเปลี่ยนให้มาเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏานในปี ค.ศ.1968  เหรียญกษาปณ์ ดวงตราไปรษณีย์ เครื่องแต่งกาย อาวุธ เครื่องมือต่างๆ 

National Museum of Bhutan

 

วัดทักซัง(Taktsang Monastery) หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า Taktsang Palphug Monastery and the Tiger's Nest วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ของประเทศภูฏาน และเป็นวัดชื่อดังของเมืองพาโร  ตั้งอยู่ริมหน้าผาของหุบเขา Paro ตอนบนของภูฏาน การขึ้นไปบนวัดนี้อาจใช้วิธีการเดินเท้า ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร หรือถ้าใครอยากจะลองขี่ม้าไปก็ได้ แต่ถึงจะขี่ม้าแต่ม้าก็ไม่สามารถพาเราไปถึงวัดก็ต้องเดินต่ออยู่ดี ระหว่างทางจะมีจุดพักสำหรับทานอาหาร ดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ สำหรับขากลับจะต้องเดินลงอย่างเดียวไม่มีม้าให้บริการ 

วัดทักซัง(Taktsang Monastery) หรือวัดรังเสือ เคยถูกไฟไหมเสียหาย แต่ต่อมาทางภูฏานก็ได้มีการบูรณะใหม่ให้กลับมาสวยเหมือนเดิม ความน่าประทับใจของวัดนี้ไม่ใช่แค่ความสวยของตัววัดเท่านั้น แต่วิวที่เราได้เห็นตลอดทางบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆ

Taktsang Monastery

 

เมืองทิมพู(Thimphu)

 

ทิมพู(Thimphu) เป็นเมืองหลวงของภูฏาน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ แม้ทิมพูจะเป็นเมืองหลวง แต่ก็เป็นเมืองหลวงเพียงที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร

เมืองพูนาคา(Phunaka) 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง TOURISM COUNCIL OF BHUTAN

 

Visitors: 200,256