วิธีลงทะเบียน Visit Japan

         


 Visit Japan Web คืออะไร

Visit Japan Web เอาง่ายๆ คือ เป็น website สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกคนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ต้องเข้าไปกรอกข้อมูล

Visit Japan Web เป็นเว็บไซต์ ไม่ใช่ แอพลิเคชั่น เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งผ่าน มือถือ คอมพิวเตอร์ และแทบเล็ต ข้อมูลที่ต้องกรอก มี 3 ส่วน คือ กระบวนการกักกัน(Quarantine) การตรวจคนเข้าเมือง(Immigration) และพิธีการศุลกากร(Customs declaration) หลังจากกรอกตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อย จะได้คิวอาร์โค้ดมา 3 คิวอาร์โค้ด 

คิวอาร์โค้ด ที่ได้มาทั้ง 3 นี้ จะใช้เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น หลังจากออกจากเครื่องบินก็จะมาเจอกับ

1. กระบวนการกักกัน(Quarantine) 

2. การตรวจคนเข้าเมือง(Immigration)

3. พิธีการศุลกากร(Customs declaration) 

เมื่อผ่านกระบวนการตามภาพนี้แต่ละขั้นตอน เราก็จะต้องยื่นคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในมือถือให้กับเจ้าหน้าที่สแกน เป็นขั้นตอนแบบ fast track แทนการกรอกข้อมูลในเอกสาร

visit japan web

 เครดิตภาพจาก Visit Japan Web

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการลงทะเบียน Visit Japan Web

ก่อนที่จะเข้าสู่เวบไซต์เพื่อลงทะเบียนขอให้เราเตรียม 3 สิ่งนี้ไว้ให้พร้อม

1.ถ่ายหน้าหน้าพาสปอร์ตที่จะใช้เดินทางเก็บไว้ในมือถือ(กรณีลงทะเบียนผ่า่นมือถือ) หรือ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์(กรณีลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์) หรืออุปกรณ์ที่คุณจะใช้ในการลงทะเบียน

2.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด International Covid-19 Vaccination Certificate ที่ได้จากแอพหมอพร้อม สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำสามารถ คลิกดู วิธีการขอ Vaccine International Certificate บนหมอพร้อม กรณีท่านที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีผลตรวจ RT-PCR(Real-Time PCR ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล รอผลตรวจ 24-72 ชม.) ซึ่งผลตรวจ RT-PCR จะต้องเป็นลบ 

3.อีเมล์(E-mail) เพื่อใช้ในการ  Create Account

เราจะต้องทำอะไรบ้างใน Visit Japan Web

ก่อนขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่น ให้ทำดังนี้

STEP 0 : สร้างบัญชี  เพื่อเข้าสู่ระบบ(Create Account Login)
STEP 1 : ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้(Register user information)
STEP 2 : ลงทะเบียน กำหนดการมาถึงญี่ปุ่น(Register arrival schedule)
STEP 3 : ลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็น ขั้นตอนการมาถึง(Register required information on arrival procedure)

ลงทะเบียน Visit Japan Web ได้ที่ไหน

ช่องทางการลงทะเบียน Visit Japan Web เข้าไปที่ลิงค์นี้เลย https://www.vjw.digital.go.jp หรือจะเข้าโดยการ Scan QR Code นี้ก็ได้

visit-japan-web-freebirdtour

Step 0 Create Account

หลังจากที่เข้ามาในเวบไซต์  https://www.vjw.digital.go.jp แล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับผู้ใช้ใหม่ คือ การสร้างบัญชีผู้ใช้

 

 

1.คลิกที่ Sign up for a new account

visit-japan-web-create-account-freebirdtour

 

2.1 ใส่เครื่องหมายถูกทั้ง 2 ช่อง

2.2 กดปุ่ม Next

 

3.1 ใส่อีเมล์ที่เราใช้ประจำ

3.2 ตั้งพาสเวิร์ด password จะต้องประกอบด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ตัว หรือมากกว่า สัญลักษณ์อะไรบ้างที่ใช้ได้ดูในรูปเลย ตัวอย่าง Freebird#777*

3.3 ใส่พาสเวิร์ดที่ตั้งไว้อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง

3.4 ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยันว่าเราคือมนุษย์นะ

 

4.1 เลือกรูุปตามที่กำหนด จากตัวอย่างบอกให้เลือกภาพที่เป็นคัพเค้ก

4.2 จากนั้นกดปุ่ม Skip

 

5. กดปุ่ม Create account อีเมล์ที่เรากรอกไว้จะมาปรากฏหน้านี้ ให้กดปุ่ม Create account 

 

6. เข้าไปเช็คอีเมล์ จะมี Confirmation code ส่งมาเป็นตัวเลข 6 หลัก ถ้าเข้าไปเช็คอีเมล์แล้ว code ยังไม่ส่งมาก็รอแป๊บ

 

7.1 นำ Confirmation code ที่ได้จากอีเมล์มาใส่ในช่อง Enter Confirmation Code

7.2 กดปุ่ม Confirm Email

 

8. คลิกที่ Go To Login Screen


1. Login นำอีเมล์ และพาสเวิร์ดที่สร้างไว้ใน Step 0 มาทำการ login

2. Register User เมื่อ Login เข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้า Register User ให้คลิกที่ Your Detail เพื่อใส่รายละเอียดของตัวเราเอง เกี่ยวกับข้อมูลเดินทาง และข้อมูลวัคซีน ในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟล์ที่เราเตรียมไว้ คือ International Vaccien Certificate ที่ทำจากแอพหมอพร้อม ใครยังไม่มีไปดูวิธีทำได้ที่นี่  วิธีการขอ Vaccine International Certificate บนหมอพร้อม และ หน้าพาสปอร์ต

3. Your details ให้ตอบ No ทั้ง 2 คำถาม จากนั้นคลิกปุ่ม Next

4. Passport detail ใส่ข้อมูลให้ตรงกับพาสปอร์ตของเรา

4.1 นามสกุลภาษาอังกฤษ

4.2 ชื่อภาษาอังกฤษ

4.3 วันเกิด(เดือน/วัน/ปี)

4.4 สัญชาติ

4.5 เพศ

4.6 เลขพาสปอร์ต

4.7 ใส่เลขพาสปอร์ตอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง

4.8 กดปุ่ม  Next

5. Confirm entered details ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้กรอกไว้ ถ้ามีกรอกอะไรผิดก็สามารถแก้ไขได้โดยการกดที่ปุ่ม Edit ถ้าถูกต้องทั้งหมดแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Register

6. Back to Home หลังจากที่เราได้ใส่ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบ และ Register แล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่าง Register Complete ให้เราคลิกที่ปุ่ม Back to Home เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

7. Register User

7.1 Detail of family members traveling with you รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางไปกับคุณ สำหรับข้อนี้ขอแนะนำว่า ถ้าเรามีคนในครอบครัวเดินทางไปด้วย ให้เขาลงทะเบียนแยกของใครของมัน ยกเว้น กรณีที่เป็นเด็กทารก ก็ค่อยมาใช้วิธีการลงทะเบียนในข้อ 7.1 นี้ (ดังนั้นข้อ 7.1 ถ้าคนในครอบครัวต่างคนต่างทำก็ไม่ต้องทำข้อ 7.1 ข้ามไปทำ 7.2 เลย)

7.2 คลิกที่ New Registration เป็นการลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการเข้า และกลับเมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่น 

8. Register Planned Entry/Return

8.1 Trip name ใส่ชื่อทริปที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA การใส่ชื่อทริปจะมีการจำกัดตัวอักษร ถ้าชื่อทริปของเรายาวมากๆ ก็เลือกใส่ชื่อเมืองใหญ่ๆ เช่น OSAKA KYOTO เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปกับบริษัททัวร์ อาจมีชื่อโปรแกรมที่ยาวๆ แถมมีรหัสทัวร์พ่วงมาอีก ก็ไม่ต้องไปสนใจตัดทิ้งไปเลย ตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่อย่างใด

8.2 Planned arrival date in Japan* วันที่จะเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ใส่ เดือน / วัน / ปี

8.3 Airline company name ชื่อสายการบินให้คลิกที่ drop down list จะมีชื่อสายการบินต่างๆ ให้เลือก เช่น XJ : THAI AIR ASIA X(TAX)

8.4 Flight number (numbers only) หมายเลขเที่ยวบิน (ใส่เฉพาะตัวเลข) เช่น 612

8.5 กดปุ่ม Next

9. Intended address in Japan(ที่อยู่ในญี่ปุ่น) ที่อยู่ในญี่ปุ่นให้เราใช้ข้อมูลของที่พักคืนแรกมากรอก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับคณะทัวร์  จะได้รับใบนัดหมาย ให้ดูข้อมูลของโรงแรมในใบนัดหมาย

9.1  Post Code รหัสไปรษณีย์ เช่น 4600008 

9.2 เมื่อใส่รหัสไปรษณีย์เสร็จให้กดปุ่ม Enter Automatically using postal code เมื่อกดปุ่มนี้เสร็จ ข้อมูล 9.3 และ 9.4 จะขึ้นมาอัตโนมัติ

9.5 ใส่ที่อยู่โรงแรม หรือที่อยู่ที่พัก

9.6 ใส่ชื่อโรงแรม หรือชื่อที่พัก

9.7 ใส่เบอร์โทรศัพท์โรงแรม หรือที่พัก

9.8 กดปุ่ม Confirm entered details

 

10. Confirm entered details ตรวจสอบรายละเอียดของแผนเดินทางที่ได้สร้างไว้ ถ้าถูกต้องแล้วและไม่ต้องการแก้ไขอะไรก็ให้กดปุ่ม Register plan

11. กดปุ่ม Back to Home

12. จะปรากฏทริปที่เราได้สร้างไว้ คลิกเข้าไปด้านใน

Step 1 Quarantine procedures(Fast Track) (My SOS เดิม)

ขั้นตอน Quarantine procedures(Fast Track) เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาทำนานที่สุด แนะนำว่าให้ทำเวลาว่างๆ มีสมาธิดีๆ Quarantine procedures เป็นการกรอกข้อมูลของเราเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก วัคซีน เป็นขั้นตอนที่ต้องทำก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จะต้องรอการเปลี่ยนสถานะจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน Quarantine procedures ก็คือ My SOS เดิมที่ถูกนำมารวมไว้ใน Visit Japan Web นั่นเอง 

ขั้นตอน Quarantine procedures ใน Step 1 นี้ ทุกคนต้องกรอกเอง แม้แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางกับคณะทัวร์ อาจมีคำถามว่าต้องกรอกเองเหรอ ใช่ค่ะ Step 1 นี้ เป็นภาคบังคับทุกคนต้องกรอกเอง แม้เป็นขั้นตอนที่ต้องกรอกข้อมูลมากที่สุด ใช้เวลามากที่สุดกว่าขั้นตอนอื่นๆ แต่ก็ไม่ยาก...ขอแค่คุณทำตามทีละขั้นไปเรื่อยๆ อย่างใจเย็นๆ พร้อมแล้วไปกรอกข้อมูลกันเลย

 

1. คลิก Quarantine procedures(Fast Track)

2. คลิกที่ Passport

3. Passport Registration

3.1 กดปุ่ม Browse เพื่อใส่หน้าพาสปอร์ต

3.2 กดปุ่ม Register

4. กดปุ่ม Back to top  หลังจากที่เราได้ upload หน้าพาสปอร์ตเข้าไปแล้ว จะมีข้อความขึ้นมาว่า Passport have been uploaded. After scanning is complete, you will recive an e-mail ก็คือว่าถ้าพาสปอร์ตที่เราได้อัพโหลดไปมันเสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีอีเมล์แจ้งกลับ เราก็เข้าไปเช็คอีเมล์ จากนั้นก็กดปุ่ม Back to top

อีเมล์จะมีหน้าตา่เป็นแบบนี้ ข้อความนี้มาจาก Quarantine Documentation Center (QDC) ในประเทศญี่ปุ่น เราได้รับและยอมรับรูปภาพแล้ว สแกนหนังสือเดินทางที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลที่สแกน

5. คลิกที่ Passport อีกครั้ง

6. กดปุ่ม Register ก่อนกดปุ่ม Register ต้องเช็คข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกลับไปแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง

7. Confirm Content กดปุ่ม Yes

8. กดปุ่ม Skip

9. คลิกที่คำว่า Questionnaire WEB

 

10.1 เลือกภาษา

10.2 กดปุ่มถัดไป

11. ข้อมูลผู้เข้าประเทศ เมื่อมาถึงหน้านี้ข้อมูลวันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น ชื่อสายการบิน และไฟลท์บิน ที่เราเคยกรอกไว้ จะมาปรากฏหน้านี้อัตโนมัติ หมายเลขที่นั่ง ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่ จากนั้นให้ กดปุ่มถัดไป 

12. กดปุ่มถัดไป

13-14. ข้อมูลการพำนักในญี่ปุ่น ข้อมูลที่พักในญี่ปุ่นที่เคยกรอกไว้จะปรากฏขึ้นมา ให้กดปุ่มถัดไป

 

15. ข้อมูลการพำนักในพื้นที่ระบาด 

15.1 เลือกประเทศที่พักนักในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา

15.2 กดปุ่มถัดไป

16. กรุณาเลือกพื้นที่พำนัก เช่น ไทย

17. ข้อมูลทางสุขภาพ เลือกไม่มีทุกข้อ

18.1 เว้นว่างไว้ไม่ต้องใส่

18.2 เลือกไม่มี

18.3 กดปุ่มถัดไป

19. กดปุ่มถัดไป

Visitors: 273,476