บริการยื่นขอวีซ่า

บริการยื่นวีซ่า

 

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่าในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพและมากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่นขอวีซ่าทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ ซึ่งเราจะคอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก การยื่นวีซ่า จนกระทั่งท่านได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต

 

สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-048-8787 หรือ 085-151-1000

ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 )


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-6 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    


Visitors: 385,604