ทัวร์รัสเซีย

 รัสเซียราคาถูก

เดินทาง
23-27 ต.ค.62
26-30 ต.ค.62
06-10 พ.ย.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 30,999.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
ZDME10 เลสโกช็อกไพร์ซรีเทิร์น ทัวร์รัสเซีย

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พระราชวังเครมลิน
 • โบส์อัชสัมชัญ เมืองซากอร์ส
 • โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
 • สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • สวนซายาร์ดเยปาร์ค
 • สวนโคโลเมนสโกเย

     Add Line


 

 มอสโคว์ เที่ยวรัสเซีย

เดินทาง
15-20 พ.ย.62
06-11 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
32,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK001 Winter Russia Moscow Zagorsk ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • การแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • Alexander Garden Shopping Mall

     Add Line


 

 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ รัสเซียราคาถูก

เดินทาง
25 ต.ค.-01 พ.ย.62
28 ต.ค.-04 พ.ย.62
18-25 พ.ย.62
26 พ.ย.-03 ธ.ค.62
01-08 ธ.ค.62
25 ธ.ค.-01 ม.ค.63
27 ธ.ค.-03 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 41,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK013 Russia in Train ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่ง HIGH SPEED TRAINS : SAPSAN
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • การแสดงละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
 • แม่น้ำ Moskva
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด

     Add Line


 

รัสเซียบินตรง

เดินทาง
09-15 พ.ย.62
16-22 พ.ย.62
04-10 ธ.ค.62
11-17 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
54,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG001 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE ทัวร์รัสเซีย
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • รถไฟ SAPSAN TRAIN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • รถไฟ First class ตู้นอน สู่มอสโคว์
 • พระราชวังฤดูหนาว เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (เปโตรดวาเรสต์)
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
 • พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • เนินเขาสแปร์โรว์
 • การแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์
 • ถนนช้อปปิงเนฟสกี้ ถนนอารบัต

     Add Line


 

รัสเซียพรีเมี่ยม

เดินทาง
23-29 ต.ค.62

ราคาท่านละ
96,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EUR27A Russia PREMIUM ทัวร์รัสเซีย ⭐⭐⭐⭐⭐
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พักโรงแรมในเครือ RADISSON ทุกคืน*
 • รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • บินภายในประเทศ สู่มอสโคว์
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ถนนอาราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • อาหารค่ำภัตตาคารพื้นเมือง ณ วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • เข้าชมวังยูสซูปอฟ
 • ชมการแสดงบัลเล่ต์

     Add Line


 

 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
15-22 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62

ราคาท่านละ
57,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002 Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)  
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
05-10 ธ.ค.62
12-17 ธ.ค.62
26-31 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-02 ม.ค.63 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ
66,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
Big Russia Winter in Murmansk ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • จัตุรัสแดง ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ตลาดอิสไมลอฟกี้
 • ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์
 • พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็ง
 • พลังนิวเคลียร์
 • หมู่บ้านซามิ
 • ขับ Snow Mobile ตะลุยหิมะ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • ย่านถนนอารบัท

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
23-29 พ.ย.62

ราคาท่านละ
67,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
Russia Northern Light Explorer ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • เมืองโลโวซีโร่ หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์+สุนัขฮัสกี้
 • เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • จัตุรัสแดงวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุมเลนินฮิลส์
 • ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ถนนอารบัต
 • ทานอาหารค่ำ Hard Rock Cafe

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ

เดินทาง
06-12 พ.ย.62
20-26 พ.ย.62
27 พ.ย.-03 ธ.ค.62
23-29 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
69,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
TG812 AURORA RUSSIA ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 1 คืน
 • หมู่บ้านซามิ เมืองโลโวซีโร่
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • การขับรถสโนว์โมบิล
 • นั่งรถไฟด่วน Sapsan train
 • พระราชวังเครมลิน
 • วิหารเซนต์บาซิล(โดมหัวหอม)
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • พิพิธภัณฑ์ HERMITAGE
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 • CIRCUS การแสดงละครสัตว์
 • พิเศษ! แจกตุ๊กตา Matryoshka ท่านละ 1 ชิ้น

     Add Line


 

 รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
01-08 ธ.ค.62
04-11 ธ.ค.62
25 ธ.ค.-01 ม.ค.63

ราคาท่านละ
65,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK015 NORTHERN LOGHTS IN RUSSIA ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ มูรมันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • เนินเขาสแปร์โรว์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • ถนนอารบัต
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

เดินทาง
23-30 พ.ย.62
03-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
77,500.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
Russia Northern Light Explorer ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
แอโรฟล็อต (SU)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
 • หมู่บ้านซามิเมืองโลโวซีโร่
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ + สุนัขฮัสกี้
 • เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage)
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • เข้าชม Aurora Ship Museum
 • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • เข้าชมวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ถนนอารบัต
 • ทานอาหารค่ำ Hard Rock Cafe

     Add Line


 

รัสเซียล่าแสงเหนือ

เดินทาง
23 พ.ย.-01 ธ.ค.62
09-17 ธ.ค.62
18-26 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-03 ม.ค.63
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63
30 ธ.ค.-07 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 79,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • บินภายใน 1 ครั้ง +  รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ขับรถสโนว์โมบิล หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง + DINNER ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ + พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • IZMAILOVO MARKET

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ทัวร์รัสเซีย

เดินทาง
04-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
113,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ 1 คืน
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล

เดินทาง
07-13 ก.พ.63
21-27 ก.พ.63
06-12 มี.ค.63
21-27 มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 84,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EUR_29 Fantastic Lake Baikal ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล
แอโรฟล็อต (SU)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองอิรคุตสก์  Paris of Siberia
 • Taltsy Village สถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน
 • นั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา
 • ล่องเรือ Hovercraft เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
 • หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village
 • หมู่บ้านคูซีร์ Khuzhir Village
  -- โขดหินชามาน
  -- ไบคาล สปิริต (Baikal Spirit)
 • แหลมโคบอย เกาะโอลค์ฮอน
 • Blue Eyes of Siberia
 • บูรยาท เกาะโอกอย

     Add Line


 

อันซีนรัสเซีย

เดินทาง
30 พ.ย.-08 ธ.ค.62
01-09 ม.ค.63
27 ม.ค.-04 ก.พ.63
15-23 ก.พ.63
08-16 เม.ย.63
25 เม.ย.-03 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 95,500.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EHC-RUSSIA CRIMEA อันซีนรัสเซีย สาธารณรัฐไครเมีย
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ไครเมีย 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ซิมเฟอโรโพล ซูดัค ยัลตา บาคชิซาเรย์
 • บาลาคลาวา อดีตฐานลับเรือดำน้ำนิวเคลียร์
 • พระราชวังโวรอนซอฟ
 • จุดชมวิวสวอลโลว์เนสท์
 • พระราชวังแมสซานดรา
 • มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
 • พระราชวังลิวาเดีย
 • เทือกเขาไอเพทริ
 • เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส
 • อารามถ้ำอุซเพนสกี้
 • พระราชวังข่าน
 • พระราชวังซาริซิน่า
 • พระราชวังโคลเมนสกอน พระราชวังไม้แห่งกรุงมอสโคว์

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 108,070