ทัวร์รัสเซีย

 ทัวร์รัสเซีย

เดินทาง
25-30 มี.ค.63
02-07 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 32,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK001A Winter Russia Moscow Zagorsk ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • การแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม

     Add Line


 

แกรนด์รัสเซีย เที่ยวหรูอยู่สบาย

เดินทาง
13-19 เม.ย.63
04-10 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 98,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
EUR27A GRAND RUSSIA ทัวร์รัสเซีย พรีเมี่ยม
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พักโรงแรมเครือ RADISSON ตลอด 5 คืน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN : มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • บินภายใน 1 ครั้ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส Nikolaevsky Palace
 • ชมการแสดงบัลเล่ต์
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์เซนต์บาซิล จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดิน : สถานี Mayakovskaya
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • เข้าชมวังยูสซูปอฟ
 • ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้ & ถนนอารบัต

     Add Line


 

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
06-12 เม.ย.63
08-14 เม.ย.63
11-17 เม.ย.63
02-08 พ.ค.63
06-12 พ.ค.63
13-19 พ.ค.63
08-14 มิ.ย.63
24-30 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 54,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG001 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟ SAPSAN
 • พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • พระราชวังนิโคลัส
 • ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง ถนนอารบัต
 • การแสดงละครสัตว์
 • เนินเขาสแปร์โรว์

     Add Line


 

รัสเซีย ฟรีเบิร์ดทัวร์พาเที่ยวรัสเซีย

เดินทาง
พีเรียดสงกรานต์
11-17 เม.ย.63
12-18 เม.ย.63
13-19 เม.ย.63

ราคาท่านละ
57,900.- บาท
** ไม่ต้องทำวีซ่า **

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME01 มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

แอโรฟล็อต (SU)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พระราชวังเคลมลิน
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • จัตุรัสแดง (Red Square)
 • มหาวิหารเซนต์ บาซิล "โบสถ์ลูกกวาด"
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์
 • มหาวิหารไอแซค
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ "พระราชวังฤดูร้อน"
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ "มหาวิหารโดมทอง"

  ช้อปปิ้ง
  - Outlet Pulkovo Village
  - ถนนอารบัต
  - ตลาดอิสไมโลโว่


  *** กิจกรรมพิเศษ!! ***
  - ล่องเรือแม่น้ำเนวา (NEVA River Cruise)
  - รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train
  - การแสดงละครสัตว์ (Circus)
  - ทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower 

     Add Line


 

 เที่ยวรัสเซีย

เดินทาง
10-16 เม.ย.63

ราคาท่านละ
60,900.- บาท
* ไม่ต้องทำวีซ่า *

ชื่อโปรแกรม  
BEST OF RUSSIA 3 CITIES ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น มอสโคว์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

✈ บินเข้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินออกมอสโคว์

 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • พิพิธภัณฑ์เรือ "Aurora Ship"
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • พระราชวังเครมลิน
 • อนุสรณ์สถานเลนิน
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • เนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล

*** กิจกรรมพิเศษ!! ***

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่กรุงมอสโคว์
 • รับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • รับประทาน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง @ Hard Rock Cafe
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)

ช้อปปิ้ง

 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • ถนนอารบัต
 • ตลาดอิสมายลอฟกี้

 

     Add Line


 

รัสเซียสงกรานต์ โปรโมชั่น 

เดินทาง
08-15 เม.ย.63
13-20 เม.ย.63

ราคาท่านละ
59,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
WQR1008D ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ โปรโมชั่น

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • รถไฟด่วน SAPSAN HIGH-SPEED TRAIN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน
 • การแสดงละครสัตว์ (CIRCUS)
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 • โบสถ์เชสมี เมืองพุชกิ้น
 • เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
 • โบสถ์แห่งหยดเลือด
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์และปอล
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค มหาวิหารคาซาน

     Add Line


 

 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ รัสเซียราคาถูก

เดินทาง
มีนาคม - กรกฎาคม
30 มี.ค.-06 เม.ย.63
07-14 เม.ย.63
10-17 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 49,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK013 Russia in Train ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่ง HIGH SPEED TRAINS : SAPSAN
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • การแสดงละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
 • แม่น้ำ Moskva
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด

     Add Line


 

 เที่ยวรัสเซีย

เดินทาง
20-27 มี.ค.63

ราคาท่านละ
54,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002 Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)  
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

     Add Line


 

 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
31 มี.ค.-07 เม.ย.63
01-08 เม.ย.63
08-15 เม.ย.63
09-16 เม.ย.63
10-17 เม.ย.63
11-18 เม.ย.63
14-21 เม.ย.63
29 เม.ย.-06 พ.ค.63
30 เม.ย.-07 พ.ค.63
05-12 พ.ค.63
29 พ.ค.-05 มิ.ย.63
02-09 มิ.ย.63
23-30 มิ.ย.63
01-08 ก.ค.63
21-28 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 52,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002A Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)  
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

     Add Line


 

 EK002B รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
20-27 มี.ค.63

ราคาท่านละ
49,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002B Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • Pulkovo Outlet Village
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

     Add Line


 

 มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์ รัสเซียราคาถูก

เดินทาง
09-17 เม.ย.63
01-09 พ.ค.63
06-14 พ.ค.63
04-12 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 58,900.- บาท
** ไม่ต้องทำวีซ่า **

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK019 DISCOVER RUSSIA ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills)
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • วิหารเซนต์ ซาเวียร์
 • จัสตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
 • โบสถ์หยดเลือด
 • มหาวิหารคาซาน
 • พระราชวังแคทเธอรีน

       *** กิจกรรมพิเศษ ***
       - นั่ง HIGH SPEED TRAINS: SAPSAN
       - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
       - การแสดงละครสัตว์ (Circus)
       -
ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

       ช้อปปิ้ง
       - ถนนอารบัต (Arbat Street)
       - ห้างสรรพสินค้า GUM
       - ถนนเนฟสกี้
       - Outlet Village Pulkovo

     Add Line


 

รัสเซียตามล่าแสงเหนือ

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

 

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้า Vegas Shopping Mall
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ (SU)


รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

 

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

แอโรฟล็อต (SU)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • 7th HEAVEN RESTAURANT

     Add Line


 

aurora hunting รัสเซีย


รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • บินภายใน 1 ครั้ง +  รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ขับรถสโนว์โมบิล หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง + DINNER ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ + พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • IZMAILOVO MARKET

     Add Line


 

รัสเซียแสงเหนือ

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • พัก ECO HOME HOTEL 2 คืน (ชมแสงเหนือ)
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล

รออัพเดตพีเรียดโปรแกรมเพิ่มเติม

ชื่อโปรแกรม   
EUR_29 Fantastic Lake Baikal ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล
แอโรฟล็อต (SU)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองอิรคุตสก์  Paris of Siberia
 • Taltsy Village สถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน
 • นั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา
 • ล่องเรือ Hovercraft เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
 • หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village
 • หมู่บ้านคูซีร์ Khuzhir Village
  -- โขดหินชามาน
  -- ไบคาล สปิริต (Baikal Spirit)
 • แหลมโคบอย เกาะโอลค์ฮอน
 • Blue Eyes of Siberia
 • บูรยาท เกาะโอกอย

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,247