ทัวร์รัสเซีย

 ทัวร์รัสเซีย

เดินทาง
26 ก.พ.-02 มี.ค.63
04-09 มี.ค.63
02-07 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 32,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK001 Winter Russia Moscow Zagorsk ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • การแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • Alexander Garden Shopping Mall

     Add Line


 

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
08-14 ก.พ.63
29 ก.พ.-06 มี.ค.63
06-12 เม.ย.63
08-14 เม.ย.63
11-17 เม.ย.63
02-08 พ.ค.63
06-12 พ.ค.63
13-19 พ.ค.63
08-14 มิ.ย.63
24-30 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 54,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG001 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟ SAPSAN
 • พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • พระราชวังนิโคลัส
 • ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง ถนนอารบัต
 • การแสดงละครสัตว์
 • เนินเขาสแปร์โรว์

     Add Line


 

 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ รัสเซียราคาถูก

เดินทาง
24-31 ม.ค.63
05-12 มี.ค.63
16-23 มี.ค.63
24-31 มี.ค.63
30 มี.ค.-06 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 49,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
DME-EK013 Russia in Train ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่ง HIGH SPEED TRAINS : SAPSAN
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • การแสดงละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
 • แม่น้ำ Moskva
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด

     Add Line


 

 เที่ยวรัสเซีย

เดินทาง
24-31 ม.ค.63
28 ก.พ.-06 มี.ค.63
06-13 มี.ค.63
13-20 มี.ค.63
20-27 มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 52,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002 Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)  
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

     Add Line


 

 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
31 มี.ค.-07 เม.ย.63
01-08 เม.ย.63
08-15 เม.ย.63
09-16 เม.ย.63
10-17 เม.ย.63
11-18 เม.ย.63
14-21 เม.ย.63
29 เม.ย.-06 พ.ค.63
30 เม.ย.-07 พ.ค.63
05-12 พ.ค.63
20-27 พ.ค.63
29 พ.ค.-05 มิ.ย.63
02-09 มิ.ย.63
23-30 มิ.ย.63
01-08 ก.ค.63
21-28 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 52,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002A Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)  
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

     Add Line


 

 EK002B รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง
28 ก.พ.-06 มี.ค.63
06-13 มี.ค.63
20-27 มี.ค.63

ราคาท่านละ
49,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK002B Russia Moscow-St.Petersburg ทัวร์รัสเซีย

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน
 • สแปร์โร่ฮิลล์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท ตลาดอิสมายลอฟกี้
 • Pulkovo Outlet Village
 • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • โบสถ์หยดเลือด
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

     Add Line


 

รัสเซียตามล่าแสงเหนือ

เดินทาง
05-11 ก.พ.63
12-18 ก.พ.63
22-28 ก.พ.63
26 ก.พ.-03 มี.ค.63
04-10 มี.ค.63
25-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 65,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • ห้างสรรพสินค้า Vegas Shopping Mall
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ (SU)

เดินทาง
03-09 มี.ค.63
12-18 มี.ค.63
17-23 มี.ค.63
24-30 มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 65,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
BT-DME05 ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

แอโรฟล็อต (SU)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
 • ชายหาด Dragon egg beach
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์
 • หมู่บ้านชาวซามิ
 • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา
 • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • MCDONALD’S ที่อยู่เหนือที่สุดของโลก
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • ถนนคนเดินอารบัต ตลาด Izmailovo
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างสรรพสินค้ากุม
 • Circus Show
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • มื้อพิเศษ! HARD ROCK CAFE
 • 7th HEAVEN RESTAURANT

     Add Line


 

aurora hunting รัสเซีย

เดินทาง
15-23 ม.ค.63
25 ม.ค.-02 ก.พ.63
30 ม.ค.-07 ก.พ.63
06-14 ก.พ.63
08-16 ก.พ.63
15-23 ก.พ.63
22 ก.พ.01 มี.ค.63
4-12 มี.ค.63
11-19 มี.ค.63
18-26 มี.ค.63
25 มี.ค.-02 เม.ย.63

ราคาท่านละ
75,900.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม   
DME-TG017 RUSSIA AURORA HUNTING ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • บินภายใน 1 ครั้ง +  รถไฟ SAPSAN TRAIN
 • Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ขับรถสโนว์โมบิล หมู่บ้านซามิ
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง + DINNER ณ พระราชวังนิโคลัส
 • เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ + พระราชวังฤดูหนาว
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • การแสดงละครสัตว์
 • IZMAILOVO MARKET

     Add Line


 

รัสเซีย ECO HOME

เดินทาง
15-22 ม.ค.63
05-13 ก.พ.63
18-26 มี.ค.63

ราคาท่านละ
125,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EUR28 Russia Aurora Hunting ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 3 ครั้ง
 • พัก ECO HOME HOTEL 2 คืน (ชมแสงเหนือ)
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • อาคารห้างสรรพสินค้า GUM
 • เที่ยวชมเมืองซากอร์ส
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน
 • เที่ยวชมเมืองมูรมันสก์
 • เรือตัดน้ำแข็ง “เลนิน” The Lenin Icebreaker
 • หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าวเทริเบร์กา
 • หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • เที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมห้องอัมพัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซียที่วัง Nikolaevsky Palace
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (ฤดูร้อน)
 • วิหารเซนต์ไอแซค โบสถ์แห่งหยดเลือด

     Add Line


 

ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล

เดินทาง
21-27 ก.พ.63
06-12 มี.ค.63

ราคาท่านละ
84,000.- บาท
ไม่ต้องทำวีซ่า

ชื่อโปรแกรม   
EUR_29 Fantastic Lake Baikal ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล
แอโรฟล็อต (SU)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองอิรคุตสก์  Paris of Siberia
 • Taltsy Village สถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน
 • นั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่จุดชมวิวทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา
 • ล่องเรือ Hovercraft เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
 • หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village
 • หมู่บ้านคูซีร์ Khuzhir Village
  -- โขดหินชามาน
  -- ไบคาล สปิริต (Baikal Spirit)
 • แหลมโคบอย เกาะโอลค์ฮอน
 • Blue Eyes of Siberia
 • บูรยาท เกาะโอกอย

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 128,998