ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี

 ยุโรปตะวันออกโปรโมชั่น

เดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 62
------------------
มกราคม-มีนาคม 63

ราคาท่านละ
37,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR0207V ทัวร์ยุโรปตะวันออกโปรโมชั่น

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ออสเตรีย เช็ก ฮังการี สโลวัค 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
 • เชสกี้ครุมลอฟ ปร๊าก
 • บราติสลาวา
 • บูดาเปสต์
 • เข้าชมปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส
 • อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ
 • คาสเซิ่ลฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังเชินบรุนน์
 • ถนนคาร์ทเนอร์
 • Outlet Parndorf

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
13-20 พ.ย.62

ราคาท่านละ
40,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK015B ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ฮังการี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก
 • สะพานชาร์ลส์นาฬิกาดาราศาสตร์
 • เวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์
 • ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
 • พระราชวังเชินบรุนน์ 

     Add Line


 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 

เดินทาง
21-28 ต.ค.62
23-30 พ.ย.62
05-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
44,500.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
Beautiful Bavaria ทัวร์ยุโรปตะวันออก

อีวีเอ แอร์ (BR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • พระราชวังเชรินน์บรุนน์
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ
 • เดินเล่นฮอลสตัท เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
19-26 ก.ย.62
06-13 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 47,900.- บาท
รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
EK007 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
 • เมืองฟุสเซ่น
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  
 • จัตุรัสมาเรียน
 • สวนมิราเบล เมืองซาลบูร์ก
 • เมืองฮัลล์สตัทท์
 • กรุงเวียนนา
 • ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก

     Add Line


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 108,070