ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี

 ยุโรปตะวันออกโปรโมชั่น

เดินทาง
กันยายน-ธันวาคม 62
------------------
มกราคม-มีนาคม 63

ราคาท่านละ
37,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR0207V ทัวร์ยุโรปตะวันออกโปรโมชั่น

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
 • เชสกี้ครุมลอฟ ปร๊าก
 • บราติสลาวา
 • บูดาเปสต์
 • เข้าชมปราสาทปร๊าก มหาวิหารเซนต์วิตัส
 • อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ
 • คาสเซิ่ลฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังเชินบรุนน์
 • ถนนคาร์ทเนอร์
 • Outlet Parndorf

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
01-08 ต.ค.62
10-17 ต.ค.62
15-22 ต.ค.62
22-29 ต.ค.62
19-26 พ.ย.62
28 พ.ย.-05 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 39,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
HG05B ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ฮังการี สโลวัค ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองบูดาเปสต์
 • เมืองบราติสลาวา
 • เมืองเวียนนา
 • เมืองปร๊าก
 • มหาวิหารแมทธิอัส ป้อมชาวประมง
 • พิเศษ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแบบส่วนตัว
 • น้ำพุโรแลนด์
 • McArthur Glen Outlet Parndof
 • เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์
 • โบสถ์สตีเฟนส์
 • เมืองฮัลล์สตัทท์ โบสถ์พาริช
 • เมืองซาลซ์บูร์ก
 • เข้าชมสวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
 • เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
 • เมืองคาร์โลวี วารี
 • มหาวิหารเซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
09-16 ต.ค.62
06-13 พ.ย.62
12-19 พ.ย.62
28 พ.ย.-05 ธ.ค.62
29 พ.ย.-06 ธ.ค.62
01-08 ธ.ค.62
05-12 ธ.ค.62
08-15 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-02 ม.ค.63 (ปีใหม่)
27 ธ.ค.-03 ม.ค.63 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 42,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
HG05 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
 • จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์
 • เมืองโฮเฮนชวานเกา
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เมืองปร๊าก ประเทศเช็ก
 • ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สะพานชาร์ลส์
 • เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
 • เมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองเวียนนา
 • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • กรุงบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
09-16 ต.ค.62
10-17 ต.ค.62

ราคาท่านละ
43,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK015B ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ฮังการี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก
 • สะพานชาร์ลส์นาฬิกาดาราศาสตร์
 • เวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์
 • ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
 • พระราชวังเชินบรุนน์ 

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
13-20 พ.ย.62

ราคาท่านละ
40,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK015B ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ฮังการี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก
 • สะพานชาร์ลส์นาฬิกาดาราศาสตร์
 • เวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์
 • ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
 • พระราชวังเชินบรุนน์ 

     Add Line


 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 

เดินทาง
21-28 ต.ค.62
23-30 พ.ย.62
05-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
44,500.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
Beautiful Bavaria ทัวร์ยุโรปตะวันออก

อีวีเอ แอร์ (BR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • พระราชวังเชรินน์บรุนน์
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • เที่ยวเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ
 • เดินเล่นฮอลสตัท เมืองน่ารักริมทะเลสาบ

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
19-26 ก.ย.62
06-13 ต.ค.62
11-18 ต.ค.62
16-23 ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 47,900.- บาท
รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
EK007 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
 • เมืองฟุสเซ่น
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  
 • จัตุรัสมาเรียน
 • สวนมิราเบล เมืองซาลบูร์ก
 • เมืองฮัลล์สตัทท์
 • กรุงเวียนนา
 • ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก Oktoberfest

เดินทาง
20-29 ก.ย.62

ราคาท่านละ
86,000.- บาท
รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
EUR12A ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ OKTOBERFEST

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • Oktoberfest 2019 เทศกาลเบียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • กรุงเวียนนา พระราชวังเชิงบรุนน์
 • สวนสาธารณะชตัทปาร์ค
 • หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • ล่องเรือดานูบ นครบูดาเปสต์
 • กรุงบราติสลาวา
 • เมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่
 • บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี
 • เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก+เซนต์ไวตัส
 • เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
 • ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
 • ฮัลล์ชตัท

     Add Line


 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 95,479