ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี

ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
09-18 เม.ย.63
02-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 85,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR12 INSIGHT EASTERN EUROPE ทัวร์ยุโรปตะวันออก

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ริงสตราเซ่ (Ringstrasse) ถนนสายวงแหวน
 • เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์
 • สวนสาธารณะชตัทปาร์ค
 • ถนนคาร์ทเนอร์
 • เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • ป้อมชาวประมง โบสถ์แมทเธียส คาสเซิลฮิลล์
 • กรุงบราติสลาวา เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
 • มาเรียนสเก้ลาสเน่ เมืองแห่งสปาน้ำพุร้อน
 • เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส
 • สะพานชาร์ล
 • ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
 • ฮัลล์ชตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก
 • เที่ยวชมเมืองมิวนิค

     Add Line


 

 ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

เดินทาง
11-18 เม.ย.63 (สงกรานต์)
30 เม.ย.-07 พ.ค.63
06-13 พ.ค.63
30 พ.ค.-06 มิ.ย.63
11-18 มิ.ย.63
25 มิ.ย.-02 ก.ค.63
23-30 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 45,900.- บาท
รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
EK007 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
 • เมืองฟุสเซ่น
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  
 • จัตุรัสมาเรียน
 • สวนมิราเบล เมืองซาลบูร์ก
 • เมืองฮัลล์สตัทท์
 • กรุงเวียนนา
 • ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
 • เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,093