ทัวร์ยุโรปแอลป์ เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

 ทัวร์ยุโรป บาวาเรีย

เดินทาง
เมษายน-มิถุนายน 63
-----------------------
09-17 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 89,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR09 BAVARIA TIROL บาวาเรีย ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
 • อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล
 • เข้าชมคริสตัลเวิลด์ เมืองวัตเท่น
 • สวนมิราเบล เมืองซาลส์บวร์ก
 • ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก
 • เมืองฮัลสตัท
 • เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด
 • เที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า
 • หมู่บ้านปรีน
 • ล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล
 • ถนนแมกซิมิเลียน นครมิวนิค
 • พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

     Add Line


 

 

เดินทาง
 06-16 เม.ย.63
13-23 เม.ย.63
29 เม.ย.-09 พ.ค.63
06-15 พ.ค.63
10-20 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 102,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR39 Unseen Alps ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลีเหนือ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย อิตาลีเหนือ 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กราซ คลาเกนเฟิร์ต
 • อินสบรูค ซาลส์บวร์ก เวียนนา
 • คิทส์บูเฮล เมืองแห่งภูเขาของแคว้นทิโรล
 • ฮัลสตัท ไข่มุกแห่งออสเตรีย
 • หอนาฬิกา Uhrturm
 • ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ
 • ลูบลิยานา เบลด
 • เข้าชมถ้ำโพสทอยน่า
 • เทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบ Braies
 • นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่เนินเขา Secede
 • หมู่บ้าน Saint Maddalena อุทยานแห่งชาติ Puez-Odle
 • นั่งรถไฟฟ้าสุดล้ำ Nordkette Cable Car
 • ขึ้นกระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขาแอลป์
 • เข้าชมคริสตัลเวิลด์
 • เข้าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์

     Add Line


 

 ทัวร์ออสเตรีย

เดินทาง
 12-20 เม.ย.63

ราคาท่านละ
92,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR40 Greater Austria Empire ทัวร์ออสเตรีย

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ออสเตรีย อิตาลีเหนือ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เวียนนา กราซ คลาเกนเฟิร์ต อินสบรูค
 • ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย
 • เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten)
 • หอนาฬิกา Uhrturm
 • ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ (Worthersee)
 • เทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบ Braies
 • หมู่บ้าน Saint Maddalena อุทยานแห่งชาติ Puez-Odle
 • นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car
 • ขึ้นกระเช้าสู่สถานี Seegrube บนเทือกเขาแอลป์
 • เข้าชมคริสตัลเวิลด์
 • เข้าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์

     Add Line


 

 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
05-13 เม.ย.63
12-20 เม.ย.63
05-13 พ.ค.63
16-24 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 63,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
MUC-TG005 The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปโรแมนติก : ยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ฟุสเซน
 • ซาลส์บวร์ก เซนต์วูฟกัง ฮัลสตัท
 • การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
 • ชาฟเฮาเซ่น ซูริค เบิร์น ลูเซิร์น ซุก
 • จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • สวนดอกไม้มิราเบล
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • ป่าดำ (Black Forest) เมืองทิทิเซ่

     Add Line


 

 ยุโรปแอลป์

เดินทาง
12-18 เม.ย.63
30 เม.ย.-06 พ.ค.63
06-12 พ.ค.63
29 พ.ค.-04 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 40,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK013A
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปโรแมนติก : ยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 • ซาลบูร์ก สวนมิราเบล
 • หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค
 • ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
 • รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,093