ทัวร์ยุโรปตะวันตก เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส (เบเนลักซ์)

 ทัวร์ยุโรปตะวันตก เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

เดินทาง
09-15 ก.ย.62
12-18 ก.ย.62
16-22 ก.ย.62
19-25 ก.ย.62
23-29 ก.ย.62
26 ก.ย.-02 ต.ค.62
30 ก.ย.-06 ต.ค.62
03-09 ต.ค.62
07-13 ต.ค.62
10-16 ต.ค.62
14-20 ต.ค.62
17-23 ต.ค.62
21-27 ต.ค.62
24-30 ต.ค.62
28 ต.ค.-03 พ.ย.62
31 ต.ค.-06 พ.ย.62
04-10 พ.ย.62
07-13 พ.ย.62
11-17 พ.ย.62
14-20 พ.ย.62
18-24 พ.ย.62
21-27 พ.ย.62
25 พ.ย.-01 ธ.ค.62
28 พ.ย.-04 ธ.ค.62
02-08 ธ.ค.62
05-11 ธ.ค.62
09-15 ธ.ค.62
10-16 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 43,900.- บาท ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR0407B ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ 4 ประเทศ

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์
 • เขตเซนต์กอร์
 • เข้าชมภายในมหาวิหารเมืองโคโลญ
 • หมู่บ้านไร้ถนนกีธูร์น Giethoorn
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
 • ล่องเรือหลังคากระจก กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ บรัสเซล
 • ช้อปปิ้ง LA VALLÉE VILLAGE
 • ย่านมองมาร์ต
 • จัตุรัสคองคอร์ด
 • จัตุรัสทรอคาเดโร จุดชมหอไอเฟล
 • ถนนแห่งแฟชั่น ชองเอลิเซ่
 • ห้างสรรพสินค้าแกลลารี-ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

ทัวร์ยุโรปตะวันตก เบเนลักซ์ 

เดินทาง
10-16 ต.ค.62
12-18 ต.ค.62
02-08 พ.ย.62

ราคาท่านละ
45,999.- บาท ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZAMS05 เลสโกออกแทนต์ ยุโรปเบเนลักซ์ ทัวร์ยุโรปตะวันตก

อีวีเอ แอร์ (BR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : เนเธอแลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น
 • ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
 • มหาวิหารโคโลญ
 • มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
 • ปราสาทไฮเดิลแบร์ค
 • วิหารนอเทรอดามแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก
 • บรูจจ์ บรัสเซลส์
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ แมนิเกนพิส
 • ล่องเรือหลังคากระจก อัมสเตอร์ดัม
 • ย่านดัมสแควร์

     Add Line


 

ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 

เดินทาง
16-22 ต.ค.62

ราคาท่านละ
46,900.- บาท ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EK005A ทัวร์ยุโรปตะวันตก 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองดุสเซลดอฟ
 • เมืองโคโลญ
 • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
 • BATAVIA STAD FASHION OUTLET
 • เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์
 • กรุงเฮก เมืองแอนท์เวิร์ป เมืองเกนท์
 • หอระฆัง THE BELFRY
 • กรุงบรัสเซลส์
 • จัตุรัสกรองปลาซ รูปปั้นแมนเนเก้นพิส

     Add Line


 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 94,838