ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส

 สวนเคอเคนฮอฟ

เดินทาง
11-20 เม.ย.63
25 เม.ย.-04 พ.ค.63
02-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 89,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WPTG0410K TULIP FESTIVAL ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ
เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เที่ยวเยอรมนี
  -- เบราบัค บ็อบพาร์ด เซนต์กอร์
  -- ค็อกเค่ม เทรียร์ ลักเซมเบิร์ก ดินองท์
  -- มอนเชาว์ โซลิงเกน ลิมเบิร์ก แฟรงค์เฟิร์ต
 • เที่ยวเบลเยี่ยม
  -- บรัสเซล ตูแนร์ บรูกส์
 • เที่ยวเนเธอร์แลนด์
  -- สวนเคอเคนออฟ เมืองลิสซ์
  -- หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์
  -- หมู่บ้านโวเลนดัม
  -- ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น  
  -- เดลฟ์ โฮร์น อัมสเตอร์ดัม โรมองด์

     Add Line


 

 ยุโรป เทศกาลดอกไม้

เดินทาง
01-07 เม.ย.63
08-14 เม.ย.63
15-21 เม.ย.63
22-28 เม.ย.63
29 เม.ย.-05 พ.ค.63
06-12 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 70,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR43A TULIP FESTIVAL ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บรัสเซลส์ บรูกจ์ แอนต์เวิร์ป
 • อะตอมเมียม จัตุรัสกรองปลาซ
 • รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
 • Church of Our Lady
 • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
 • หอระฆังประจำเมือง The Belfly เมืองเกนท์
 • ซานสคันส์ ฮาร์เล็ม กีธูร์น อัมสเตอร์ดัม
 • เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ
 • Designer Outlet Roermond
 • ปราสาทเอ็ลทซ์ (Burg Eltz)
 • เมืองรูเดสไฮม์

     Add Line


 

 keukenhof ดอกไม้ ทิวลิป

เดินทาง
09-17 เม.ย.63
23 เม.ย.-01 พ.ค.63
30 เม.ย.-08 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 102,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR43B TULIP FESTIVAL - BEST OF NORTH
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือเมืองบ๊อบพาร์ด
 • มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
 • จัตุรัสกรองปลาซ
 • รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
 • เที่ยวชมเมืองบรูกจ์
 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
 • หมู่บ้าน Lisse
 • เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • เมืองกังหันลม ซานสคันส์
 • เมืองท่าเรือเบรเมน

     Add Line


 

 เคอเคนฮอฟ สวนทิวลิป

เดินทาง
12-21 เม.ย.63

ราคาท่านละ
125,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR43C TULIP FESTIVAL - UNSEEN TULIP
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปราสาทโลเวนเบิร์ก
 • ปราสาทเอ็ลทซ์ (Burg Eltz)
 • เส้นทางแห่งเทพนิยายกริมม์ เมืองมาร์เบิร์ก (Marburg)
 • คัสเซล ดุสเซนดอร์ฟ
 • แอนต์เวิร์ป บรูกจ์ เกนต์ บรัสเซลส์
 • โคเบลนซ์ รูเดสไฮม์ แฟรงค์เฟิร์ต
 • อัมสเตอร์ดัม มาสทริตช์
 • เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้าน Lisse
 • หมู่บ้านกีรธูรน์
 • หมู่บ้านซังสคันส์
 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
 • Designer Outlet Roermond

     Add Line


 

 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เคอเคนฮอฟ

เดินทาง
30 เม.ย.-07 พ.ค.63

ราคาท่านละ
84,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR43D TULIP FESTIVAL ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บรูจก์ บรัสเซลส์
 • หมู่บ้านกังหันลม เมืองคินเดอร์ไดค์
 • หมู่บ้านกังหันลม เมืองซานสคันส์
 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ หมู่บ้าน Lisse
 • เที่ยวชมมหานครปารีส
 • เข้าชมความงามของพระราชวังแวร์ซาย
 • แกลลอรีลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 เคอเคนฮอฟ

เดินทาง
09-16 เม.ย.63
12-19 เม.ย.63
26 เม.ย.-03 พ.ค.63
03-10 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 69,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท แต่รวมค่าทิปแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EHC-Grand Benelux แกรนด์เบเนลักซ์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • เข้าชมมหาวิหารแร็งส์
 • เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส
 • เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
 • เมืองเกนท์ เมืองบรูจจ์
 • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส เมืองรอตเทอร์ดาม
 • เมืองเดอะเฮก
 • ล่องเรือกระจก เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ

     Add Line


 

 ชมทิวลิป สวนดอกไม้

เดินทาง
10-16 เม.ย.63 (สงกรานต์)
14-20 เม.ย.63
24-30 เม.ย.63
27 เม.ย.-03 พ.ค.63
28 เม.ย.-04 พ.ค.63

29 เม.ย.-05 พ.ค.63
30 เม.ย.-06 พ.ค.63
04-10 พ.ค.63
05-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 40,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK005 เทศกาลทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ : เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น
 • โคโลญ อัมสเตอร์ดัม
 • แอนท์เวิร์ป เกนท์ บรัสเซลล์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
   

     Add Line


 

เคอเดนฮอฟ เทศกาลทิวลิป 

เดินทาง
01-07 เม.ย.63
15-21 เม.ย.63
29 เม.ย.-05 พ.ค.63
01-07 พ.ค.63
02-08 พ.ค.63
05-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 40,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK010A เทศกาลทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์
 • รอตเทอร์ดาม เฮก อัมสเตอร์ดัม
 • เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ
 • ถ่ายรูปหน้าหอไอเฟล & ลูฟร์
 • La Vallee Village Outlet
 • แกลลอเรียลาฟาแยตต์
 • บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
 • หมู่บ้านซานส์สคันส์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
   

     Add Line


 

 ยุโรปตะวันตก เบเนลักซ์

เดินทาง
14-21 พ.ค.63
18-25 พ.ค.63
21-28 พ.ค.63
28 พ.ค.-04 มิ.ย.63
04-11 มิ.ย.63
11-18 มิ.ย.63
18-25 มิ.ย.63
23-30 มิ.ย.63
25 มิ.ย.-02 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 47,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WTG0408B ทัวร์ยุโรปตะวันตก เบเนเลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • เข้าชมภายในมหาวิหารแห่งโคโลญ
 • หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
 • โวเลนดัม อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
 • หมู่ตึกกริลเฮาส์
 • แมนาคินพิส หนูน้อยยืนฉี่
 • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ย่านมองมาร์ต
 • ช้อปปิ้งจุใจ
  - อเวนิวหลุยส์ Avenue Louise
  - LA VALLÉE VILLAGE
  - ชองเอลิเซ่
  - แกลลารี-ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,095