ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส

 keukenhof ดอกไม้ ทิวลิป

เดินทาง
19-27 มี.ค.63
09-17 เม.ย.63
23 เม.ย.-01 พ.ค.63
30 เม.ย.-08 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 102,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR43B TULIP FESTIVAL - BEST OF NORTH
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือเมืองบ๊อบพาร์ด
 • มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
 • จัตุรัสกรองปลาซ
 • รูปปั้นแมนเนเก้นพิส
 • เที่ยวชมเมืองบรูกจ์
 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
 • หมู่บ้าน Lisse
 • เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • เมืองกังหันลม ซานสคันส์
 • เมืองท่าเรือเบรเมน

     Add Line


 

 เคอเคนฮอฟ

เดินทาง
09-16 เม.ย.63
12-19 เม.ย.63
26 เม.ย.-03 พ.ค.63
03-10 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 69,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท แต่รวมค่าทิปแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EHC-Grand Benelux แกรนด์เบเนลักซ์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • เข้าชมมหาวิหารแร็งส์
 • เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส
 • เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
 • เมืองเกนท์ เมืองบรูจจ์
 • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส เมืองรอตเทอร์ดาม
 • เมืองเดอะเฮก
 • ล่องเรือกระจก เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ

     Add Line


 

เทศกาลทิวลิป 

เดินทาง
18-24 มี.ค.63
24-30 มี.ค.63
26 มี.ค.-01 เม.ย.63
10-16 เม.ย.63
11-17 เม.ย.63
14-20 เม.ย.63
24-30 เม.ย.63
28 เม.ย.-04 พ.ค.63
30 เม.ย.-06 พ.ค.63
02-08 พ.ค.63
05-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 40,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK005 เทศกาลทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ : เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น
 • โคโลญ อัมสเตอร์ดัม
 • แอนท์เวิร์ป เกนท์ บรัสเซลล์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
   

     Add Line


 

เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ 

เดินทาง
20-26 มี.ค.63
25-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
40,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK010A เทศกาลทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์
 • รอตเทอร์ดาม เฮก อัมสเตอร์ดัม
 • เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ
 • ถ่ายรูปหน้าหอไอเฟล & ลูฟร์
 • La Vallee Village Outlet
 • แกลลอเรียลาฟาแยตต์
 • บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
 • หมู่บ้านซานส์สคันส์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
   

     Add Line


 

เทศกาลทิวลิป เนเธอร์แลนด์ 

เดินทาง
01-07 เม.ย.63
10-16 เม.ย.63
11-17 เม.ย.63
15-21 เม.ย.63
29 เม.ย.-05 พ.ค.63
01-07 พ.ค.63
02-08 พ.ค.63
05-11 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 42,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ชื่อโปรแกรม  
EK010A เทศกาลทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปเคอเคนฮอฟ : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์
 • รอตเทอร์ดาม เฮก อัมสเตอร์ดัม
 • เทศกาลทิวลิปเคอเคนฮอฟ
 • ถ่ายรูปหน้าหอไอเฟล & ลูฟร์
 • La Vallee Village Outlet
 • แกลลอเรียลาฟาแยตต์
 • บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส
 • หมู่บ้านซานส์สคันส์
 • ล่องเรือหลังคากระจก
   

     Add Line


 

 เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

เดินทาง
07-16 ก.พ.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 87,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WPTG0410F ทัวร์ยุโรปตะวันตก เบเนเลักซ์ เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก
 • เมืองตูแนร์ เมืองบรูจจ์
 • หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์
 • ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูร์น
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • เมืองเทรียร์ เมืองโวเลนดัม
 • นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวของเมืองดินองท์
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก เมืองโซลิงเกน

     Add Line


 

 ยุโรปตะวันตก เบเนลักซ์

เดินทาง
06-13 ก.พ.63
13-20 ก.พ.63
20-27 ก.พ.63
27 ก.พ.-05 มี.ค.63
05-12 มี.ค.63
12-19 มี.ค.63
17-24 มี.ค.63
14-21 พ.ค.63
18-25 พ.ค.63
21-28 พ.ค.63
28 พ.ค.-04 มิ.ย.63
04-11 มิ.ย.63
11-18 มิ.ย.63
18-25 มิ.ย.63
23-30 มิ.ย.63
25 มิ.ย.-02 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 47,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WTG0408B ทัวร์ยุโรปตะวันตก เบเนเลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปตะวันตก : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • เข้าชมภายในมหาวิหารแห่งโคโลญ
 • หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
 • โวเลนดัม อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
 • หมู่ตึกกริลเฮาส์
 • แมนาคินพิส หนูน้อยยืนฉี่
 • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ย่านมองมาร์ต
 • ช้อปปิ้งจุใจ
  - อเวนิวหลุยส์ Avenue Louise
  - LA VALLÉE VILLAGE
  - ชองเอลิเซ่
  - แกลลารี-ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 130,783