ทัวร์ไต้หวัน

 

เดินทาง
เดือน ส.ค.-ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 13,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-TPE03_SL_มหัศจรรย์TAIPEI เที่ยว2อุทยาน เย่หลิว อาลีซัน
สายการบิน : ไลออน์ แอร์  (SL)        

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
 • ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
 • พิเศษ!!SET BAKERY&MILK TEA

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน มิ.ย.-ส.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 11,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20_XW-T36_Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง

สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
 • บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
 • พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.ย.62-ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 11,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20_XW-T38_Hello Taiwan ไทเป ไทจง

สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
 • บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
 • พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.ค.-ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
 • ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ส.ค.-ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 15,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZTPE01ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
[เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]6D4N

สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไต้หวันสุดคุ้ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
 • นั่งรถไฟโบราณชมวิวป่าไผ่
 • สัมผัสความงามอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • พิเศษชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา
 • ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!

     Add Line


 

เดินทาง
เดือนมิ.ย.-ส.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 19,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5 TPE03-ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เที่ยวครบ 3 อุทยาน
 • หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ฮัวเหลียน
 • อุทยานอาลีซาน
 • อุทยานเย่หลิ่ว
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • พักหรู 4 ดาว แช่น้ำแร่แบบส่วนตัว1 คืน
 • พิเศษบุฟเฟ่ ชาบู ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา

     Add Line


 

เดินทาง
วันที่12-16/19-23/23-27ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 25,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2024_TPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์หม้อรวม

สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน
 • แช่น้ำแร่ Private Hot Spring
 • ชมความงามอุทยานเหย่หลิ่ว
 • แลนด์มาร์คไต้หวัน ตึกไทเป101
 • ช้อปตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
 • พิเศษ อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี
 • เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน พ.ย.62-มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 14,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20-XWT39_ไต้หวัน-อาหลีซาน 5D3N Nov'19-Mar'20
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไต้หวัน-อาหลีซาน
 • ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสนพันปี
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษชาบูไต้หวันบุฟเฟ่ต์
 • พักไทเป1คืน,ไทจง1คืน,เจี๊ยอี้1คืน

     Add Line


 

เดินทาง
วันที่ 28ธ.ค.-01 ม.ค.63
(เคาน์ดาวน์ปีใหม่)

ราคาท่านละ
ราคา 25,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2024_VZTPE01_ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์ปุ้งปั้ง มันดังมาก
(ทัวร์ไต้หวัน เย่หลิว อาลีซัน เคาน์ดาวน์ปีใหม่)

สายการบิน : เวียดเจ็ท (VZ)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
 • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
 • วัดหลงซาน ซีเหมินติง
 • ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน
 • อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 95,470