ทัวร์ไต้หวัน

 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 15,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20_XW-T41_Taiwan Taroko 5D3N
(ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี)


สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
 • สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ      
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 15,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_TPE01ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
[เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6D 4N
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไต้หวันสุดคุ้ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
 • นั่งรถไฟโบราณชมวิวป่าไผ่
 • สัมผัสความงามอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • พิเศษชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา
 • ช้อปปิ้งจัดเต็ม!!

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค.-มี.ค. 2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ
ราคา 14,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2024-CITPE01 - ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน
(บินเช้า-กลับค่ำ) JAN-MAR'20

สายการบิน : ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
 • แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
 • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
 • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
 • พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
 • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 14,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20-XWT39_ไต้หวัน-อาหลีซาน 5D3N Nov'19-Mar'20
สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไต้หวัน-อาหลีซาน
 • ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสนพันปี
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษชาบูไต้หวันบุฟเฟ่ต์
 • พักไทเป1คืน,ไทจง1คืน,เจี๊ยอี้1คืน

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,878.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_TPE41ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

สายการบิน : ไลออน์ แอร์  (SL)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
 • ถ่ายรูปที่หมู่บ้านสายรุ้ง
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • ตลาดปลาไทเป
 • หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน
 • ถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ปล่อยโคมขงหมิง
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ซีเหมินติง
 • พักดี 4 ดาว
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.พ. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 11,878.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZTPE05-Feb-Mar'20 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
[เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน 3คืน (XW)


สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด!
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
 • ชมตึกไทเป 101
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ๋ว
 • เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 19,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZTPE52 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทเป ฮัวเหลียน
[เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]


สายการบิน : อีวีเอ แอร์ (ER)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน
 • อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งกระเช้าพาโนราม่า
 • ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า
 • ไทเป ตึก101
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวสุดฟิน

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.พ. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 13,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20-XW-T42_Taiwan Sakura 5D3N Feb-Mar 20 5วัน 3คืน (XW)

สายการบิน : นกสกู๊ต (XW)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมซากุระไต้หวันที่วัดเทียนหยวน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ขอพรเทพเจ้า วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ไหว้เฒ่าจันทรา วัดหลงซาน
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักไทเป 1คืน น้ำแร่ส่วนตัว1คืน

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.พ. - มิ.ย. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 16,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-BT-TPE04_SL_FEB-JUN20 มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
6 วัน 4 คืน

สายการบิน : ไลออน์ แอร์  (SL)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน
 • อุทยานเย๋หลิว อุทยานอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อิ่มร่อยกับ ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ อาหารซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา
 • พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก

     Add Line


 

เดินทาง (ไต้หวันสงกรานต์)
10-14 เม.ย. 63 ราคา 29,999 บาท
12-16 เม.ย. 63 ราคา 29,999 บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZTPE38ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป
[เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ] 5 วัน 4 คืน (CI)
สายการบิน : ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เที่ยวจัดเต็ม ขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นั่งกระเช้าเมาคงสุดฟิน
 • มื้อพิเศษ!! สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
 • ฟินไปกับบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • เสี่ยวหลงเปา มิชลินสตาร์1ดาว !!
 • แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว 1 คืน

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 135,076