ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาติอินทร์แขวน

 

 

 

เดินทาง
เดือน พ.ย.-ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 2,992.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
1519_ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน DD 2992-3993 Nov-Dec 2019

นกแอร์  (DD)
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 1 วัน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • ขอพร นัตโบโบยี เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์
 • พระนอนตาหวาน
 • ชอปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต

  เดินทางพฤศจิกายน

     Add Line

         เดินทางธันวาคม
     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 2,992.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
1519_RGN-001ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 2,992บาท 1วัน

นกแอร์  (DD)
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 1 วัน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • ขอพร นัตโบโบยี เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์
 • พระนอนตาหวาน
 • ชอปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
 • พรีเมี่ยม บุฟเฟ่ต์

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน พ.ย.62 - ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 9,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี]
เมียร์มาร์ แอร์เวย์  (8M)
 

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์
 • นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
 • ทำบุญใส่บาตร ณ วัดไจ้คะวาย เจดีย์เจ๊าทัตจี
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เทพทันใจ เทพกระซิบ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คาบาเอ
 • เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง
 • สลัดกุ้งมังกร บุฟเฟต์ซีฟู๊ด

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ธ.ค.62-เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 8,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-MMR04_SL_โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน4ดาว

ไลออน์ แอร์  (SL)
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โปรจัดให้...พัก 4 ดาว
 • เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
 • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนตาหวาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ธ.ค.62-เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 11,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-MMR021 โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

บางกอก แอร์เวย์  (PG)  
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ขอพรเทพทันใจ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอนวดเทวดา
 • นมัสการพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระธาตุมุเตา
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา,ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ธ.ค.62-เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 10,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-MMR04_FD_พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาฯ อินทร์แขวน

แอร์ เอเชีย (FD)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • เจดีย์ชเวมอดอร์
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   
 • สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
 • เจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ-เทพกระซิบ
 • พิเศษ อิ่มอร่อย บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด


     Add Line


 

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม / มัณฑะเลย์

 

 

เดินทาง
เดือน พ.ค.-ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5_MDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์(นั่งรถภายใน)

บางกอก แอร์เวย์  (PG)  
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
 • มนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์
 • ชมอาทิตย์อัสดง
 • พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม
 • ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์เมืองมิงกุน
 • ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
 • พิเศษ เมนูกุ้งเผา

     Add Line


 

เดินทาง
วันที่ 2-4/16-18 พ.ย.62

ราคาท่านละ
ราคา 9,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
1519_พม่า พุกาม มัณฑะเลย์  3 วัน 2 คืน (WE) Nov'19
ไทย สมาย์ (WE)      

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชม ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ (ทะเลเจดีย์)
 • เก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
 • “พระเจดีย์ชเวสิกอง” เมืองพุกาม
 • ชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์
 • ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
 • เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก“สะพานไม้สักอูเบ็ง”

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ธ.ค.62-เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
(นั่งรถภายใน)


บางกอก แอร์เวย์  (PG)  
       

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
 • สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  
 • ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
 • เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
 • ชมวัดกุโสดอ
 • พิเศษ เมนูกุ้งเผา

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 118,819