ทัวร์ล่องเรือสำราญเอเชีย

 

 

ชื่อโปรแกรม   
ทัวร์ล่องเรือสำราญเอเชีย 7 วัน
Costa neoRomantica
สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (ฺฺMU)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
-ทัวร์ล่องเรือสำราญ Unseen trip

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

– โอกินาว่า (พักโรงแรม 1 คืน)
– ฮวาเหลียน
– คีลุง
– ไทเป


เดินทาง : 11-17  เมษายน 2563
เริ่มต้นที่….35,999.- บาท

     Add Line

 

 

ชื่อโปรแกรม   
ทัวร์ล่องเรือสำราญเอเชีย 6 วัน
Costa neoRomantica
สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (ฺฺMU)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
-ทัวร์ล่องเรือสำราญ Unseen trip

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

– โอกินาว่า 
– ฮวาเหลียน 
– คีลุง 
– ไทเป


เดินทาง : 12-17  เมษายน 2563
เริ่มต้นที่….30,999.- บาท

     Add Line

 

 

ชื่อโปรแกรม   
ทัวร์ล่องเรือสำราญเอเชีย 5 วัน
Costa neoRomantica
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (ฺฺCX)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
-ทัวร์ล่องเรือสำราญ Unseen trip

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

– โอกินาว่า 
– ฮวาเหลียน 
– คีลุง 
– ไทเป
(พักโรงแรม 1 คืน)


เดินทาง : 13-17  เมษายน 2563
เริ่มต้นที่….35,999.- บาท

     Add Line

Visitors: 155,872