ทัวร์ลาว

         ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 9,888.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
9-20-WE301_Laungpraprang 3D2N_Jan-Mar 2563

สายการบิน: ไทยสมายล์  (WE)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เสน่ห์ของเมืองหลวงพระบาง
 • ชมรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่
 • ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก
 • วัดเชียงทอง พระรางวังเก่า
 • วัดวิชุน พระธาตุภูสี
 • เพลิดเพลินไปกับน้ำตกตาถกวงซี
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า
 • พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน     Add Line


เดินทาง
เดือน ก.พ. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 11,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-LAO01_FD_ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
 • วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • พักหรู 4 ดาว


     Add Line


เดินทาง
เดือน ก.พ. - พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-BT-LAOS02_FD_มหัศจรรย์...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
 • นมัสการพระบางที่หลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
 • ขอพรพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
 • ถนนคนเดิน หรือ ถนนโรตี
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด
 • พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


     Add Line


เดินทาง
เดือน ก.พ. - พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 9,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-BT-LAO001_FD_FEB-MAY20 มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3 วัน 2 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ลาว หลวงพระบาง มนต์เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • สัมผัววิถีชีวิตที่ตลาดเช้า
 • ชมความสวยงามน้ำตกตาดกวางสี
 • เที่ยวชมวัดเชียงทอง
 • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีของหลวงพระบาง
 • พิเศษ! ล่องเรือแม่น้ำโขง
 • เมนูพื้นบ้าน ขันโตกหลวงพระบาง


     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 155,871