ทัวร์ลาว

         ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

เดินทาง
เดือน พ.ค.-ส.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-LAOS01_ลาว หลวงพระบาง

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นครเวียงจันทน์ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • ไหว้พระวัดเชียงทอง
 • สักการะพระธาตุภูสี

     Add Line


เดินทาง
เดือน พ.ค.-ต.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 13,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-LAO03_มหัศจรรย์...วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน

สายการบิน: บางกอก แอร์เวย์  (PG) 

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง
 • สักการะ พระธาตุหลวง
 • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
 • ล่องเรือคายัค

     Add Line


เดินทาง
เดือน ก.ย.62-ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-BT-LAOS02_FD_มหัศจรรย์...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ลาว  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
 • นมัสการพระบางที่หลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
 • ขอพรพระธาตุหลวง,ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ชมหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
 • ถนนคนเดิน หรือ ถนนโรตี
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด
 • พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 107,893