ทัวร์อินเดีย-เนปาล

 

เดินทาง
เดือน ม.ค.-พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 19,999.- บาท
(ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 1,500 บาท)

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZDEL05อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]


สายการบิน Thai Airways (TG)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อินเดีย 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู
 • "ฮาวามาฮาล" ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล"
 • แจกฟรี!! ชุดสาหรี+หิมาลายา ลิปบาล์ม
 • พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
 • พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บ แอมเบอร์ฟอร์ด
 • พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!!

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน มกราคม 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 19,999.- บาท
(ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ปอินเดีย 1,800 บาท+วีซ่าเนปาล 1,000)

ชื่อโปรแกรม  
GQ3GAY-FD001 นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน


สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อินเดีย 6 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ
 • 4สังเวชนียสถาน
 • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า
 • ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
 • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา
 • ลุมพินี พาราณสี | ล่องเรือแม่น้ำคงคา

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.พ. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 15,999.- บาท
(ยังไม่รวมวีซ่ากรุ๊ปอินเดีย 1,500 บาท)

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล[เลทส์โก นมัสเต]5วัน3คืน


สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อินเดีย 5 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • อินเดีย ชัยปุระ อัครา "ฮาวามาฮาล"
 • ตะลุยเมืองชัยปุระ เมืองสีชมพู
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ "ทัชมาฮาล"
 • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • อัครา ชมเเหล่งมรดกโลก อัคราฟอร์ท
 • ชมประตูเมืองอินเดีย

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน ก.พ. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 28,999.- บาท
(ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 1,500 บาท)

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZDEL06 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ฮัดช่า]


สายการบิน Thai Airways (TG)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อินเดีย 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค
 • สวนโมกุล - สวนจัสม่า ชาฮี - สวนชาลิมาร์ - ศูนย์ทอผ้า
 • พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
 • ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี
 • ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท

     Add Line


 

เดินทาง
เดือน เม.ย.63 (มีวันสงกรานต์)

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 29,999.- บาท
(ยังไม่รวมวีซ่าอินเดีย 1,500 บาท)

ชื่อโปรแกรม  
26-5_ZDEL08 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์]


สายการบิน Thai Airways (TG)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อินเดีย 6 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • รัฐแคชเมียร์ -กุลมาร์ค
 • กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค
 • สวนโมกุล - ทะเลสาบดาล
 • พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • ทัชมาฮาล -  อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี
 • ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท

     Add Line


แผนที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,247