ทัวร์ภูฎาน

 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - เม.ย. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 54,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D 4N

สายการบิน: Bhutan Airlines  (B3) 

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ภูฎาน  5วัน 4คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
  • พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
  • ป้อมปราการ พูนาคาซอง
  • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม
  • พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
  • เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 155,711