ทัวร์กวางเจา-ซัวเถา

 

เดินทาง
เดือน ม.ค. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 16,888.- บาท
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)

ชื่อโปรแกรม
16-2-บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน
5 วัน 4 คืน (FD) ม.ค.-พ.ค.63
สายการบิน: แอร์เอเชีย (FD)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • เที่ยวแบบสุขใจ
  • เยือนถิ่นบรรพบุรุษ 
  • ไหว้เจ้าเสริมสิริมงคล  
  • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ
  • ไต่ฮงกง
  • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน


     Add Line


 

 

เดินทาง
เดือน ม.ค.-พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 15,888.- บาท
(ยังไม่รวมค่าวีซ่า)

ชื่อโปรแกรม
16-2-บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระเยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (FD)


สายการบิน: แอร์เอเชีย (FD)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • ซัวเถา ไปแล้วเฮง...กลับมารวยแล้วรวยอีก
  • รำลึกเสือผืนหมอนใบ..ย้อนรอยบรรพบุรุษ
  • ผ่อนคลายสปาหรู น้ำแร่เกลือทะเล 1 คืน 

     Add Line


 

Visitors: 140,995