ทัวร์กัมพูชา(เขมร)

เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 10,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-REP01_กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กัมพูชา(เขมร)  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เสียมเรียบ นครวัด
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ศาลองค์เจ๊ก
 • องค์จอม
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • ปราสาทบันทายศรี
 • ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม

     Add Line


เดินทาง
เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-REP02_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กัมพูชา(เขมร)  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พนมเปญ เสียมเลียบ นครวัด
 • อนุสาวรีย์อิสรภาพ
 • วัดพนม คุกตวลสเลง
 • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา          
 • ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม

     Add Line


เดินทาง
เดือน ม.ค. - พ.ค. 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 5,995.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
1519-REP-001 SIEM REAP กัมพูชา 5995 2D1N WE (JAN-APR20)

สายการบิน: ไทยสมายล์ (WE)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กัมพูชา(เขมร)  2วัน 1คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครธม
 • ปราสาทเลื่องชื่อ  ตาพรม  บายน   
 • บันทายศรี  ปราสาทสีชมพู
 • ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 152,379