ทัวร์กัมพูชา(เขมร)

เดินทาง
เดือน พ.ค.-ส.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 9,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-REP01_กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กัมพูชา(เขมร)  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เสียมเรียบ นครวัด
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ศาลองค์เจ๊ก
 • องค์จอม
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • ปราสาทบันทายศรี
 • ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม

     Add Line


เดินทาง
เดือน พ.ค.-ส.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 12,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
2-9-REP02_กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

สายการบิน: แอร์ เอเชีย (FD)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กัมพูชา(เขมร)  3วัน 2คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พนมเปญ เสียมเลียบ นครวัด
 • อนุสาวรีย์อิสรภาพ
 • วัดพนม คุกตวลสเลง
 • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา          
 • ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม

     Add Line 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 107,895