กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ถึงเมษายน 2561

    

คนทำพาสปอร์ต เฮ!! กรมการกงสุลเปิดให้ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

 

 

รมการกงสุลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องใช้หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต โดยเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ในวันต่างๆดังนี้

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม
วันเสารที่ 24 มีนาคม 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม
วันเสาร์ 7 เมษายน

ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 3 แห่ง
1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสถานีรถไฟฟ้ามหานคร MRT คลองเตย (บริการรับจองคิวออนไลน์เท่านั้น)

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนา-ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า เอสซีพลาซ่า

เฉพาะการทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลธรรมดา  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

 

    

Visitors: 130,253