องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สนับสนุนถุงผ้าให้กับกรุ๊ปทีแมน Takayama-Nakoya

บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด ขอขอบคุณ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) 

สนับสนุนถุงผ้าลายแมวกวัก น่ารักน่าใช้ให้กับกรุ๊ปทีแมน Takayama-Nakoya 

รอบที่ 1 วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2561 

รอบที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561

รอบที่ 3 วันที่ 26 กุมพาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 รอบที่ 1 วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2561 

รอบที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561

 

รอบที่ 3 วันที่ 26 กุมพาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561

 

 

 

Visitors: 426,982