กรุ๊ปเหมา Osaka Snow Wall & Shirakawago | 27 Jun - 1 Jul 2018

ขอขอบคุณ คุณวรยุทธ และคณะรวม 34 ท่าน สำหรับความไว้วางใจในบริการของ ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ สำหรับการเดินทางสู่ Osaka Snow Wall & Shirakawago 

Visitors: 433,475