ทัวร์ไหหลำ ซานย่า

 เดินทาง
เดือน ธันวาคม ปีใหม่ 2562

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 14,900.- บาท
(ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน)

ชื่อโปรแกรม  
GQ1HAK-HU003-เทศกาลปีใหม่ ไหโข่ว ซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 4 คืน (HU)
ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • เจ้าแม่กวนอิม 
  • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
  • หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี
  • โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง 
  • หาดต้าตงไห่
  • ถนนคนเดินฉีโหลว
  • เมนูพิเศษ ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ
  • อาหารเจในวัดหนานซาน อาหารขึ้นชื่อสี่อย่าง

     Add Line


 

Visitors: 140,998