ทัวร์จอร์แดน

 

เดินทาง
เดือน มี.ค. - เม.ย. 2563
(มีเพเรียดวันสงกรานต์)

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 47,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
GQ3AMM-EK001 The Mystic of Jordan 7 DAYS 4 NIGHTS  (EK)
สายการบิน: เอมิเรตส์ แอร์ไลน์[EK]    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
 • นครเพตรา มหานครสีดอกกุหลาบ
 • ลอยตัวในทะเลเดดซีทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก
 • ล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง ในทะเลแดง
 • สนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม
 • พักโรงแรม รีสอร์ท 4 ดาว


     Add Line


 

 เดินทาง
เดือน เมษายน 2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 49,555.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
(JOR-WF7D5N-WY) WONDERFUL JORDAN


สายการบิน โอมาน แอร์ไลน์[WY]    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
 • ประเทศศูนย์กลางแห่งมิตรภาพแห่งตะวันออกกลางราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
 • ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่โมเสสที่เสียชีวิตและแหล่งอารยธรรมหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่กว่า 2,000 ปี
 • เพตรา ทะเลสาบเดดซี และเมืองโบราณอีกมากมาย
 • ให้ท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศทางการเมืองในประเทศก็สงบและเต็มไปด้วยสันติภาพ
 • ประเทศที่มีความน่าสนใจในอารยธรรมต่างๆ ยิว กรีก โรมัน อาหรับ อิสลามและออตโตมัน
 • เที่ยวครบทุกสถานที่ไฮไลท์ ต่อเครื่องได้พัก ไม่เหนื่อยมาก

     Add Line


 

 

เดินทาง
เดือน ก.ย. - ธ.ค.  2563

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 39,999.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]
6 วัน 3 คืน (EY) Sep-Dec20
 
สายการบิน: อาบูดาบี (EY)    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จอร์แดน 6 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด
 • ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก "เดดซี"
 • มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
 • พิเศษ!! ขี่ม้าเข้าชมเมืองเพตรา
 • นั่งรถ 4 WD ชมทะเลทรายวาดิรัม

     Add Line


 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,094