ทัวร์โปแลนด์

เที่ยวโปแลนด์ 

เดินทาง
09-15 พ.ย.62
04-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 39,300.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 2,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
SUPERB POLAND
ทัวร์โปแลนด์
กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงวอร์ซอ
 • พอซนัน
 • เชสโตโชว่า
 • ออสวิซิม
 • เข้าชมวิหารจัสนาโกรา นักบุญมาดอนน่าสีดำ
 • เข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์
 • เข้าชมพระราชวังวิลาเนา
 • ชอปปิ้ง Galeria Krakowska

     Add Line


 

เที่ยวโปแลนด์ 

เดินทาง
26 ธ.ค.-01 ม.ค.63

ราคาท่านละ
ราคา 43,300.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 2,900.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
SUPERB POLAND
ทัวร์โปแลนด์
กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงวอร์ซอ
 • พอซนัน
 • เชสโตโชว่า
 • ออสวิซิม
 • เข้าชมวิหารจัสนาโกรา นักบุญมาดอนน่าสีดำ
 • เข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์
 • เข้าชมพระราชวังวิลาเนา
 • ชอปปิ้ง Galeria Krakowska

     Add Line


 

 

เดินทาง
06-14 พ.ย.62
09-17 พ.ย.62
20-28 พ.ย.62
04-12 ธ.ค.62
07-15 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63
29 ธ.ค.-06 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 59,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WQR2209W แกรนด์โปแลนด์
ทัวร์โปแลนด์
กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์โปแลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • แวะชมย่านเมืองเก่า เมืองโทรุน
 • บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส นักดาราศาสตร์ผู้สร้างโมเดลจักรวาล
 • เข้าชมอารามจัสนากอร่า เมืองเชสโตโชวา
 • เมืองพอซนัน เมืองวรอตสวัฟ เมืองคราคูฟ
 • ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์
 • เข้าชมเหมืองเกลือวิลลิกซ์กา โบสถ์เซนต์กิงก้า
 • หมู่บ้าน Zalipie
 • เข้าชมปราสาทลับบลิน
 • เมืองเซสซอว์ กรุงวอร์ซอว์
 • ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
 • เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้
 • สวนสาธารณะลาเซียนสกี้

     Add Line


 

 แกรนด์โปแลนด์

เดินทาง
09-18 เม.ย.63
12-21 เม.ย.63
01-10 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 72,900.- บาท
รวมค่าทิปแล้ว ไม่รวมค่าวีซ่า 2,300.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EHC-แกรนด์โปแลนด์
ทัวร์โปแลนด์เจาะลึก
ฟินแอร์ (AY)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก
 • เข้าชมโบสถ์เซนต์แม่รี่ เมืองกดังส์
 • ย่านเมืองเก่า เมืองโทรุน
 • บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส นักดาราศาสตร์ผู้สร้างโมเดลจักรวาล
 • เมืองพอซนัน 1 ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์
 • เมืองวรอตสวัฟ 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก
 • เมืองคราคูฟ  มรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์
 • เข้าชมเหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt Mine) เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ ค่ายกักกันของนาซี
 • เข้าชมปราสาทวาเวลและมหาวิหารวาเวล เมืองเซสซอว์
 • เข้าชมโบสถ์ทรินิตี้ เมืองลับบลิน
 • ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy เมืองวอร์ซอว์
 • เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace)
 • ถ่ายรูปกับพระราชวังวิลานอฟ

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 106,303