ทัวร์ฉงชิ่ง-ต้าจู่-อู่หลง

 

เดินทาง
วันที่  ก.พ. - มี.ค. 2563

เริ่มต้น 13,999.- บาท
(ยังรวมค่าวีซ่าจีน)

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZCKG11จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า
[เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว] 4 วัน 3 คืน WE (FEB-MAR20)
สายการบิน ไทย สมาย์ (WE)
    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ
 • อากาศหนาวเย็น "อุทยานเขานางฟ้า"
 • เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 • แวะจุดชมวิวระเบียงแก้ว
 • มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

     Add Line


 

 

เดินทาง
เดือน
เม.ย.-ก.ย. 2563

เริ่มต้น 13,999.- บาท
(ยังรวมค่าวีซ่าจีน)

ชื่อโปรแกรม  
26-5-ZCKG10จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า
[เลทส์โก บัลลังก์มังกรฟ้า] 4 วัน 3 คืน FD (APR20)
สายการบิน: แอร์เอเชีย (FD)
    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • ระเบียงแก้วอู่หลง สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 • เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
 • มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ     Add Line


 

 

เดินทาง
วันที่ 10-14 มกราคม / 21-25 กุมภาพันธ์ 2563

เริ่มต้น 26,999.- บาท
(ยังรวมค่าวีซ่าจีน)

ชื่อโปรแกรม  
SHWECKG15-ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู แม่น้ำแยงซีเกียง CENTURY SUN & SKY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)
สายการบิน ไทย สมาย์ (WE)
    

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ชมเขื่อนซานเสียต้าป้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมเจดีย์สือเป่าไจ้ที่ทำจากไม้เชื่อมต่อกันโดยไม่ใช้ตะปู
 • หงหยาต้ง เรือนไม้โบราณ ที่เที่ยวสุดฮอตฮิต
 • ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป 
 • เรือสำราญ CENTURY SUN & SKY CRUISE ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 • เจดีย์สือเป่าไจ้ ช่องแคบชวีถังเสีย
 • ช่องแคบอูเสีย เสิ่นหนี่ซี เขื่อนซานเสียต้าป้า
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หงหยาต้ง
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
 • พักโรงแรม 5 ดาว

     Add Line


 

Visitors: 140,994