ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส

เดินทาง
04-10 ธ.ค.62
05-11 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
54,300.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
Panorama Swiss with 3 Mountains ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 เขา
การบินไทย (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พิชิต 3 เขา
  --
  ทิทลิส
  -- กลาเซียร์ 3000
  -- ริกิ

 • ชาฟฮาวเซ่น ลูเซิร์น แองเกิลเบิร์ก
 • อินเทอร์ลาเก้น เบิร์น
 • โกลเดอปิยง มองเทรอซ์ โลซานน์

     Add Line


 

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
04-10 ธ.ค.62
05-11 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
57,300.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
Mono Swiss meet Jungfrau ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 1 เขา
  -- จุงเฟรา
 • บินตรงสู่ซูริค
 • ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
 • ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess
 • เที่ยวเซอร์แมท
 • ซูริค เบิร์น โลซานน์
 • เจนิวา เวเว่ย์ มองเทรอซ์

     Add Line


 

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
22-29 พ.ย.62
25 ธ.ค.-1 ม.ค.63
26 ธ.ค.-2 ม.ค.63
27 ธ.ค.-3 ม.ค.63
28 ธ.ค.-4 ม.ค.63
29 ธ.ค.-5 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 61,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZRH-TG009 GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 3 เขา
  --
  จุงเฟรา กลาเซียร์ 3000 ริกิ
 • ซูริค เบิร์น โลซานน์
 • น้ำพุเจทโด เมืองเจนีวา
 • ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)
 • ริเวียร่าของสวิส เมืองมองเทรอซ์
 • อิสระครึ่งวันช่วงเช้า เมืองเซอร์แมท
 • ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส เมืองเวเว่ย์
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 • สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล

     Add Line


 

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
01-09 พ.ย.62
06-14 พ.ย.62
13-21 พ.ย.62
20-28 พ.ย.62
27 พ.ย.-05 ธ.ค.62
02-10 ธ.ค.62
03-11 ธ.ค.62
04-12 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-04 ม.ค.63 (ปีใหม่)
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63 (ปีใหม่)
29 ธ.ค.-06 ม.ค.63 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 76,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR1109Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • Bernina Express (มรดกโลก)
 • Glacier Express (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
 • พักในเมืองเซอร์แมท 100%
 • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต
 • ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบซุก
 • มองเทรอซ์ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส
 • โลซานน์ เจนีวา เบิร์น ลูเซิร์น

     Add Line


 

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
16-24 พ.ย.62
06-14 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 111,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08A SWISS PANORAMA ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 3 เขา
  --
  ริกิ แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา
 • รถไฟ 3 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
  --
  GLACIER EXPRESS
  --
  GOLDEN PANORAMA
 • เมืองแซร์มัท
 • เมืองลอยเคอร์บาด แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ
 • เมืองมงเทรอซ์ ริเวียร่าแห่งสวิส   
 • กืซตาด์ก เมืองสกีรีสอร์ท

     Add Line


 

 แกรนด์สวิส

เดินทาง
01-10 พ.ย.62
14-23 พ.ย.62
21-30 พ.ย.62
02-11 ธ.ค.62
07-16 ธ.ค.62
09-18 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-05 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 76,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZRH-TG014 GRAND TOUR SWITZERLAND ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พิชิต 2 เขา
  --
  ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
  -- จุงเฟรา
 • น้ำตกไรน์ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน
 • เซนต์มอริทซ์ อันเดอร์แมท
 • เซอร์แมท โลซานน์
 • รถไฟ Regional Train
 • ปราสาทสตอกคาลป์ เมืองบริก
 • เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
 • เมืองเวเว่ย์ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส
 • เข้าชมปราสาทชิลยอง เมืองมองเทรอซ์
 • น้ำพุเจทโด เมืองเจนีวา
 • สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น
 • โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองซูริค

     Add Line


 

 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
15-24 พ.ย.62
05-14 ธ.ค.62
24 ธ.ค.-02 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 117,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08B ROMANTIC SWISS ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 4 เขา
  --
  แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 จุงเฟรา ริกิ
 • รถไฟ 2 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
  --
  GLACIER EXPRESS
 • เมืองแซร์มัท
 • เมืองมงต์เทรอซ์
 • Peak Walk By Tissot
 • เมืองอินเทอลาเก้น
 • เมืองกรินเดอวาลด์
 • Fox Town Factory เมืองลูกาโน่
 • เมืองทิราโน่
 • เมืองซังต์มอริทซ์
 • เมืองลูเซิร์น
 • หมู่บ้านวิทซ์นาว

     Add Line


 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ปีใหม่

เดินทาง
27 ธ.ค.-06 ม.ค.63

ราคาท่านละ
ราคา 139,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08D WONDERFUL SWISS ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 4 เขา
  --
  ริกิ ยูงเฟรา Glacier 3000 แมทเทอร์ฮอร์น
 • รถไฟ 2 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
  --
  GLACIER EXPRESS
 • แช่สปาน้ำแร่ เมืองลอยเคอร์บาด
 • เข้าพักเมืองเซอร์แมท
 • ทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่
 • หมู่บ้านวิทซ์นาว
 • เขตทะเลสาบโคโม
 • แวะปราสาทชิยง
 • เมืองลอยเคอร์บาด แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 108,069