ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ Bernina Express

เดินทาง
02-09 พ.ค.63
06-13 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
96,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08 SWISS SCENIC ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 2 เขา
  --
  แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา
 • รถไฟ 2 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
  --
  GLACIER EXPRESS
 • ซูริค เบิร์น โลซานน์ เวเว่ย์
 • มงต์เทรอซ์ แซร์มัท
 • อันเดอร์แมท ซังต์มอริทซ์
 • ลูกาโน่ ทิราโน่
 • อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์

     Add Line


 

 ทัวร์สวิส ทัวร์สวิต สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
09-17 เม.ย.63
12-20 เม.ย.63
01-09 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 114,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08A SWISS PANORAMA ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 3 เขา
  --
  ริกิ ไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา
 • รถไฟ 2 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
  --
  GOLDEN PANORAMA
 • ซูริค ลูเซิร์น ซังต์มอริทซ์
 • หมู่บ้านวิทซ์นาว
 • ทิราโน่ ลูกาโน่
 • ลอยเคอร์บาด กืซตาด์ก

     Add Line


 

แกรนด์สวิส แกรนด์สวิต สวิสเซอร์แลนด์ 

เดินทาง
08-17 เม.ย.63
01-09 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 121,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR08B ROMANTIC SWISS ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 4 เขา
  --
  แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 จุงเฟรา ริกิ
 • รถไฟ 1 ขบวน
  --
  BERNINA EXPRESS
 • แซร์มัท มงต์เทรอซ์
 • Peak Walk By Tissot
 • อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์
 • Fox Town Factory เมืองลูกาโน่
 • ทิราโน่ ซังต์มอริทซ์ ลูเซิร์น
 • หมู่บ้านวิทซ์นาว

     Add Line


 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ Glacier Express

เดินทาง
04-13 เม.ย.63
05-14 เม.ย.63
06-15 เม.ย.63
07-16 เม.ย.63
09-18 เม.ย.63
10-19 เม.ย.63
11-20 เม.ย.63
22-31 พ.ค.63
02-11 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 75,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZRH-TG004 GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 2 เขา
  -- ไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น
  จุงเฟรา
 • นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
 • เซนต์มอริทซ์ เซอร์แมท มองเทรอซ์
 • โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น ซูริค
 • น้ำตกไรน์ ชาฟฟ์เฮาเซิน
 • ปราสาทชิลยอง
 • สะพานไม้ชาเปล
 • โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
 • เสิร์ฟชีสฟองดูว์

     Add Line


 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
03-12 เม.ย.63
08-16 เม.ย.63
12-20 เม.ย.63
30 เม.ย.-08 พ.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 79,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
WQR1109M ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟ 2 ขบวน
  -- เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
  -- กลาเซียร์เอกซ์เพรส
 • ขึ้น 2 เขา
  -- ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  -- ยอดเขาจุงเฟรา

 • ทะเลสาบริฟเฟลซี RIFFELSEE
 • ปราสาทชิลลอง มองเทรอซ์
 • โลซานน์ อินเทอร์ลาเก้น เจนีวา
 • ลูเซิร์น เบิร์น ซูริค
 • ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด "เจทโด" (Jet D'eau)
 • หมู่บ้านกรูแยร์ (Gruyere)
 • บ่อหมี "เบเร็นกราเบ็น"
 • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์
 • สะพานไม้คาเปล อนุสาวรีย์สิงโต
 • ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก
 • น้ำตกไรน์ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น

     Add Line


 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
09-17 พ.ค.63
18-26 พ.ค.63
30 พ.ค.-07 มิ.ย.63
13-21 มิ.ย.63
03-11 ก.ค.63
11-19 ส.ค.63
12-20 พ.ค.63

26 ก.ย.-04 ต.ค.63
03-11 ต.ค.63
10-18 ต.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 79,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
WQR1109M ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • นั่งรถไฟ 2 ขบวน
  -- เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส
  -- กลาเซียร์เอกซ์เพรส
 • ขึ้น 2 เขา
  -- ยอดเขากรอนเนอแกรต
  -- ยอดเขาจุงเฟรา

 • ปราสาทชิลลอง มองเทรอซ์
 • โลซานน์ อินเทอร์ลาเก้น เจนีวา
 • ลูเซิร์น เบิร์น ซูริค
 • ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด "เจทโด" (Jet D'eau)
 • หมู่บ้านกรูแยร์ (Gruyere)
 • บ่อหมี "เบเร็นกราเบ็น"
 • ถนนครัมกาสเซ่ & ลิมแม็ทคีย์
 • มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์
 • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์
 • สะพานไม้คาเปล อนุสาวรีย์สิงโต
 • ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก
 • น้ำตกไรน์ เมืองซาฟเฮาส์เซ่น

     Add Line


 

 แกรนด์สวิส ราคาถูก

เดินทาง
10-18 เม.ย.63
25 เม.ย.-03 พ.ค.63
11-19 พ.ค.63
16-24 มิ.ย.63
20-28 ก.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 69,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า*

ชื่อโปรแกรม  
ZRH-EK004 THE MAGIC OF SWITZERLAND แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 3 เขา
  --
  ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm)
  -- กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) "The Peak Walk by Tissot"
  -- ยอดเขาจุงเฟรา
 • น้ำตกไรน์ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน
 • โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองซูริค
 • สิงโตหินแกะสลัก & สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น
 • เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองอินเทอร์ลาเคน
 • บ่อหมีสีน้ำตาล นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม กรุงเบิร์น
 • เวเว่ย์ โลซานน์ เจนีวา
 • เข้าชมปราสาทชิลยอง เมืองมองเทรอซ์
 • อิสระครึ่งวันช่วงเช้า ณ เมืองเซอร์แมท

     Add Line


 

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
06-14 เม.ย.63
17-26 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 67,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZRH-TG001 THE BEST OF ZERMATT แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 2 เขา
  -- ไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น
  จุงเฟรา
 • ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น เจนีวา โลซานน์
 • เซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์ ลูเซิร์น ซูก
 • อินเทอร์ลาเกน กรินเดอวาลด์
 • เข้าชมปราสาทชิลยอง
 • ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ (เปิดให้บริการวันที่ 11 เม.ย.-22 พ.ย.63)
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 • เข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล

     Add Line


 

 อันซีนสวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง
29 เม.ย.-06 พ.ค.63
03-10 มิ.ย.63
17-24 ก.ย.63
13-20 ต.ค.63
21-28 ต.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 76,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 3,000.- บาท
รวมทิปหัวหน้าทัวร์+คนขับรถแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EHC-Swiss Small Village อันซีนสวิตเซอร์แลนด์

สวิส แอร์ (LX)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • รถไฟโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส Voralpen Express
 • รถไฟเซนโตวาลลี่ Centovalli Railway
 • ชาฟฟ์เฮาเซิน // ชไตน์ อัม ไรน์
 • รัพเพอร์สวิล // ลาเวอเตซโซ // โลกาโน
 • โลซานน์ // ซูริค // อีเวอร์ดง-เล-บาห์
 • เกาะไมนาว
 • เข้าชมโบสถ์ซังท์กาลเลิน
 • แม่น้ำเวอร์ซาสก้า
 • ขึ้นรถรางไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาเมาท์เบร
 • นั่งรถรางไต่เขาขึ้นสู่มาดอนน่าเดลซัสโซ
 • ปราสาทแกรนด์ซง
 • โบสถ์ประจำเมืองฟรีบูร์ก (โบสถ์เซนต์นิโคลัส)

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 160,701