ทัวร์อิตาลี

 อิตาลีโปรโมชั่น

เดินทาง
07-14 พ.ย.62
11-18 พ.ย.62
30 พ.ย.-07 ธ.ค.62
04-11 ธ.ค.62
05-12 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-05 ม.ค.63
30 ธ.ค.-06 ม.ค.63
-----------------------
14-21 ม.ค.63
21-28 ม.ค.63
28 ม.ค.-04 ก.พ.63
04-11 ก.พ.63
11-18 ก.พ.63
18-25 ก.พ.63
25 ก.พ.-03 มี.ค.63
03-10 มี.ค.63
10-17 มี.ค.63
17-24 มี.ค.63
24-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 39,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR1208P ทัวร์อิตาลี

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลี 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • มิลาน ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้
 • เวโรน่า เวนิส ฟลอเรนซ์ ปิซ่า
 • เซียน่า ทิโวรี่ ซอร์เรนโต้
 • ปอมเปอี โรม นครรัฐวาติกัน
 • เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

     Add Line


 

 อิตาลีเหนือ โดโลไมท์

เดินทาง
08-15 พ.ย.62
06-13 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
72,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
Big Promotion-10 North Italy ทัวร์อิตาลีเหนือ
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลี 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โดโลไมท์
 • เจนัว ปอร์โตฟิโน ลาสเปเซีย
 • ซิงเควเทเร่ 5 หมู่บ้านสุดสวยของอิตาลี
 • เวอโรน่า โบลซาโน
 • ทะเลสาบ Braies
 • ทะเลสาบมิซูริน่า
 • Saint Maddalena
 • ซีร์มิโอเน่ ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา
 • มิลาน

     Add Line


 

 อิตาลีใต้

เดินทาง
02-09 พ.ย.62
05-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
59,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FCO-TG005 Southern Italy ทัวร์อิตาลี อิตาลีใต้

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรป : อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สเปอร์ลอนกา เมืองท่องเที่ยวริมทะเล
 • เมืองโบราณคาปัว
 • เนเปิ้ลส์ เมืองหลวงแห่งแคว้นกัมปาเนีย
 • ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี
 • ซอร์เรนโต ซาเลอร์โน
 • อมาลฟี่โคสท์ เมืองโพสิตาโน่
 • ปอมเปอี เมืองโบราณใต้ลาวาฃ
 • กรุงโรม นครรัฐวาติกัน
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • Castel Romano Designer Outlet

     Add Line


 

 ทัวร์อิตาลี

เดินทาง
27 พ.ย.-07 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
75,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07C ITALY CLASSIC ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลี 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • มิลาน เวอโรน่า โบลซาโน่
 • Saint Maddalena
 • ถ่ายรูปคู่กับแนวเทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบ Braies
 • ทะเลสาบมิซูริน่า
 • ล่องเรือกอนโดล่า เกาะเวนิส
 • ปิซ่า เซียน่า ฟลอเรนซ์
 • โรม นครวาติกัน
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม

     Add Line


 

 ทัวร์อิตาลี

เดินทาง
11-19 ส.ค.62
16-24 ส.ค.62
23-31 ส.ค.62
30 ส.ค.-07 ก.ย.62
06-14 ก.ย.62
13-21 ก.ย.62
20-28 ก.ย.62
27 ก.ย.-05 ต.ค.62
04-12 ต.ค.62
11-19 ต.ค.62
18-26 ต.ค.62
25 ต.ค.-02 พ.ย.62
01-09 พ.ย.62
08-16 พ.ย.62
15-23 พ.ย.62
22-30 พ.ย.62
29 พ.ย.-07 ธ.ค.62
04-12 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 90,000.- บาท รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07 GRAND ITALY ทัวร์อิตาลี 
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลี 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • มิลาน-เวอโรน่า-เวนิส
 • ปิซ่า-ฟลอเรนซ์-โรม-นาโปลี
 • มหาวิหารดูโอโมมิลาน
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
 • ลงเรือสู่เกาะคาปรี
 • ถ้ำบลูกร็อตโต้
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี

     Add Line


 

ทะเลสาบโคโม่ 

เดินทาง
04-13 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
93,000.- บาท
รวมวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07B BEAUTIFUL NORTH ITALY ทัวร์อิตาลี
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลีเหนือ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองเจนัว
 • เมืองปอร์โตฟิโน
 • เมืองซานตา มาร์เกริตา
 • อิตาเลียนริเวียร่า แคว้นลิกูเรีย
 • ซิงเคว เทเร่ 5 หมู่บ้านสวยของอิตาลี
 • เข้าชม Enzo Ferrari Museum เมืองโมเดนา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา เมืองซีร์มิโอเน่
 • เทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบ Braies ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์
 • ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบน้ำจืดที่ใสราวกระจก
 • Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขา
 • เมืองเบลลาจิโอ Bellagio
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
 • ห้างแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล เมืองมิลาน

     Add Line


 

เที่ยวอิตาลีเหนือ 

เดินทาง
25 ธ.ค.-03 ม.ค.63

ราคาท่านละ
97,000.- บาท
รวมวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07B BEAUTIFUL NORTH ITALY ทัวร์อิตาลี
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลีเหนือ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองเจนัว
 • เมืองปอร์โตฟิโน
 • เมืองซานตา มาร์เกริตา
 • อิตาเลียนริเวียร่า แคว้นลิกูเรีย
 • ซิงเควเทเร่ หมู่บ้านสวยของอิตาลี
  -- เมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร
  -- เมืองมานาโรลา
  -- เมืองริโอมัจจอร์เร
 • ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา เมืองซีร์มิโอเน่
 • เทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบ Braies ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์
 • ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบน้ำจืดที่ใสราวกระจก
 • Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขา
 • เมืองเบลลาจิโอ Bellagio
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
 • ห้างแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล เมืองมิลาน

     Add Line


 

โดโลไมท์ 

เดินทาง
17-26 ม.ค.63
24 ม.ค.-02 ก.พ.63
31 ม.ค.-09 ก.พ.63
07-16 ก.พ.63
14-23 ก.พ.63
21 ก.พ.-01 มี.ค.63
28 ก.พ.-08 มี.ค.63
06-15 มี.ค.63
13-22 มี.ค.63

ราคาท่านละ
93,000.- บาท
รวมวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07B BEAUTIFUL NORTH ITALY ทัวร์อิตาลี
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลีเหนือ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองเจนัว
 • เมืองปอร์โตฟิโน
 • เมืองซานตา มาร์เกริตา
 • อิตาเลียนริเวียร่า แคว้นลิกูเรีย
 • ซิงเคว เทเร่ 5 หมู่บ้านสวยของอิตาลี
 • เข้าชม Enzo Ferrari Museum เมืองโมเดนา
 • ล่องเรือชมทะเลสาบการ์ดา เมืองซีร์มิโอเน่
 • เทือกเขาโดโลไมท์
 • ทะเลสาบ Braies ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์
 • ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบน้ำจืดที่ใสราวกระจก
 • Saint Maddalena หมู่บ้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขา
 • เมืองเบลลาจิโอ Bellagio
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
 • ห้างแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล เมืองมิลาน

     Add Line


 

 มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้

เดินทาง
29 พ.ย.-08 ธ.ค.62
---------------------
26 ม.ค.-04 ก.พ.63
13-22 ก.พ.63
20-29 มี.ค.63

ราคาท่านละ
ราคา 89,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 2,800.- บาท 

ชื่อโปรแกรม  
EHC ทัวร์อิตาลี มอลต้า ซิซิลี

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลีใต้ มอลต้า ซิซิลี 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • หมู่บ้านหินปูน Trulli เมืองอัลเบอโรเบลโล
 • เข้าชมปราสาทซูโว เมืองบารี
 • เมืองมาเทรา เมืองมนุษย์ถ้ำ
 • เข้าชมโรงละครกรีก เมืองทอร์มินา
 • หาดเซฟาลู
 • ปาแลร์โม เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบูทของอิตาลี
 • เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล
 • เมืองเปียซซา อาร์เมรินา
 • เมืองเก่าแห่งเกาะมอลต้า
 • เกาะโกโซ เกาะแห่งคาลิปโซ่
 • เข้าชมวิลลาโรมัน เมืองราบัต

     Add Line


 

 

 ทัวร์อิตาลี เหนือจรดใต้

เดินทาง
20-30 ก.ย.62
27 ก.ย.-07 ต.ค.62
16-26 ต.ค.62
01-11 พ.ย.62
08-18 พ.ย.62
15-25 พ.ย.62
22 พ.ย.-02 ธ.ค.62
04-14 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 107,000.- บาท รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-07A AMAZING ITALY ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี
การบินไทย (TG) 
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์อิตาลี เหนือจรดใต้ 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เจนัว-ปอร์โตฟิโน-ฟลอเรนซ์-นาโปลี
 • แคว้นลิกูเรีย อิตาเลียนริเวียร่า
 • ซิงเคว เทเร่ หมู่บ้านสวยติดทะเล
 • เดินทางสู่ตอนใต้ด้วยรถไฟด่วน
 • พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี
 • ลงเรือสู่เกาะคาปรี
 • ถ้ำบลูกร็อตโต้
 • เมืองท่าโพสิตาโน่
 • อะมัลฟี่โคสท์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม

     Add Line


 

แผนที่ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 107,890