ทัวร์เยอรมนี

 แกรนด์เยอรมัน ทัวร์เยอรมนี

เดินทาง
12-22 เม.ย.63
13-23 เม.ย.63

ราคาท่านละ
98,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR11 BEST OF GERMANY แกรนด์เยอรมนี ทัวร์เยอรมัน

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
 • ขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์
 • วือซ์บวร์ก โรเธนเบิร์ก อูล์ม
 • ชวานเกา นูเรมเบิร์ก เดรสเดน
 • เบอร์ลิน เควดลินบวร์ก
 • กอสล่าร์ วูปแปร์ทัล โคโลญ
 • เซนต์กอร์ ค็อกเค่ม เบิร์นคาสเทล-ครูส

     Add Line


 

 เยอรมัน Unesco

เดินทาง
12-21 มี.ค.63

ราคาท่านละ
79,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 2,800.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EHC-UNSEEN GERMANY UNESCO ROUTE แกรนด์เยอรมนี ทัวร์เยอรมัน

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บัคคารัค รูเดสไฮม์ คาสเซล
 • เควดลินบวร์ก บัมแบร์ก
 • โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
 • อูล์ม มิดเทนวอล์ด เบิร์ชเทสกาเด้น
 • เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์
 • ยอดเขาวอลเบิร์ก
 • ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี่
 • เข้าชมเหมืองเกลือ

     Add Line


 

 แกรนด์เยอรมัน

เดินทาง
09-18 เม.ย.63

ราคาท่านละ
106,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR11 BEST OF GERMANY แกรนด์เยอรมนี ทัวร์เยอรมัน

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด
 • เหมืองเกลือเก่า
 • เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
 • ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์
 • เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้
 • เบอร์ลิน พอสต์ดัม บ๊อบพาร์ด
 • เข้าชมพระราชวังซองซูซีส์
 • รถไฟด่วน ICE สู่โคโลญ
 • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไรน์

     Add Line


 

 ทัวร์เยอรมันโปรโมชั่น

เดินทาง
01-07 เม.ย.63
28 เม.ย.-05 พ.ค.63
03-09 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
47,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK014A ทัวร์เยอรมัน แกรนด์เยอรมนี

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์เยอรมนี 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • มิวนิค นูเรมเบิร์ก
 • โรเธนเบิร์ก วูร์ซเบิร์ก
 • แฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ
 • ช้อปปิ้ง DESIGNER OUTLET ROERMOND

     Add Line


 

เยอรมนี โปแลนด์ 

เดินทาง
24 ก.พ.-01 มี.ค.63
07-13 เม.ย.63
07-13 พ.ค.63
20-26 พ.ค.63
03-09 มิ.ย.63
18-24 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 45,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FRA-LH002 GERMANY AND POLAND
ทัวร์เยอรมัน โปแลนด์
ลุฟต์ฮันซ่า (LH)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์เยอรมนี ทัวร์โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • แฟรงค์เฟิร์ต วูซ์บวร์ก โรเธนเบิร์ก
 • แบมเบิร์ก เดรสเดน นูเรมเบิร์ก
 • วรอตสวัฟ เชสโตโซว่า คราคูฟ
 • น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนิน
 • Black Madonna อารามจัสนากอร่า
 • พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
 • เหมืองเกลือเวียลีซก้า
 • ป้อมปราการ Barbacan
 • ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 128,998