ทัวร์คลาสสิค อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี โปรโมชั่น 

เดินทาง
04-12 ธ.ค.62
08-16 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63
---------------------
23-31 ม.ค.63
06-14 ก.พ.63
20-28 ก.พ.63
01-09 มี.ค.63
15-23 มี.ค.63
22-30 มี.ค.63
28 มี.ค.-05 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 49,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EK009 ทัวร์ยุโรปคลาสสิค ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปารีส โรม ลูเซิร์น
 • หอไอเฟล ถนนชองเชลิเช
 • พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ล่องเรือบาโตมุช
 • สะพานไม้ชาเพล
 • เมืองแองเกิลเบิร์ก
 • กระเช้า REVOLVING ROTAIR
 • ยอดเขาทิตลิส
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • เมืองปิซ่า
 • เมืองพราโต้
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • LA VALLEE VILLAGE OUTLET
 • LECCIO THE MALL OUTLET

     Add Line


 

 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

เดินทาง
30 พ.ย.-08 ธ.ค.62
08-16 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
61,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FCO-TG020 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โรม วาติกัน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
 • ปิซ่า เวนิส มิลาน
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • กอลมาร์ สตราสบูร์ก
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส
 • ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่
 • รับประทานอาหารค่ำบนหอไอเฟล
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส

เดินทาง
19-28 ธ.ค.62
21-30 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-7 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 72,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FCO-TG004 EUROPE CLASSIC ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โรม นครรัฐวาติกัน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
 • น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • ฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ
 • หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • เวนิส มิลาน
 • อินเทอร์ลาเคน กรินเดอวาลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • นั่ง TGV รถไฟความเร็วสูงสู่มหานครปารีส
 • ล่องเรือบาโตมุช
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard
 • แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เดินทาง
02-11 พ.ย.62
05-14 ธ.ค.62
24 ธ.ค.-02 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 102,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-02 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • เมืองกรินเดอวาลด์
 • ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
 • ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซนน์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค

เดินทาง
16-26 พ.ย.62
05-15 ธ.ค.62
24 ธ.ค.-03 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 109,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-04 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงโรม
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • หอเอนปิซ่า
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • พิชิตยอดเขายูงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • La Petite France
 • ล่องเรือล่องแม่น้ำแซนน์ รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส 
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค

เดินทาง
18-28 ม.ค.63
25 ม.ค.-04 ก.พ.63
01-11 ก.พ.63
08-18 ก.พ.63
15-25 ก.พ.63
22 ก.พ.-03 มี.ค.63
29 ก.พ.-10 มี.ค.63
07-17 มี.ค.63
14-24 มี.ค.63
21-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
109,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-04 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงโรม
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • หอเอนปิซ่า
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • พิชิตยอดเขายูงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • La Petite France
 • ล่องเรือล่องแม่น้ำแซนน์ รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส 
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 118,819