ทัวร์คลาสสิค อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อิตาลี 

เดินทาง
05-11 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
39,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EK018B ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 2 เขา
  -- ทิตลิส
  -- พิลาตุส
 • ซุก แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น
 • สะพานไม้ชาเปล
 • ทะเลสาบโคโม่
 • เวโรนา ซีร์มิโอเน่ มิลาน
 • Serravalle Designer Outlet

     Add Line


 

โปรโมชั่นสวิส อิตาลี 

เดินทาง
12-18 พ.ย.62
26 พ.ย.-02 ธ.ค.62
04-10 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-02 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 43,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
HG04B ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้น 1 เขา
  -- กลาเซียร์ 3000

 • มิลาน เวนิส
 • เมืองทาส์ช เซอร์แมท
 • ถ่ายรูปวิวเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • โกล เดอ ปิยง
 • โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ เบิร์น

     Add Line


 

ทัวร์ยุโรปคลาสสิค 

เดินทาง
23 พ.ย.-01 ธ.ค.62
04-12 ธ.ค.62
08-16 ธ.ค.62
28 ธ.ค.-05 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 49,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
EK009 ทัวร์ยุโรปคลาสสิค ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ปารีส โรม ลูเซิร์น
 • หอไอเฟล ถนนชองเชลิเช
 • พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ล่องเรือบาโตมุช
 • สะพานไม้ชาเพล
 • เมืองแองเกิลเบิร์ก
 • กระเช้า REVOLVING ROTAIR
 • ยอดเขาทิตลิส
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 • เมืองปิซ่า
 • เมืองพราโต้
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • LA VALLEE VILLAGE OUTLET
 • LECCIO THE MALL OUTLET

     Add Line


 

 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

เดินทาง
30 พ.ย.-08 ธ.ค.62
08-16 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
61,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FCO-TG020 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โรม วาติกัน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
 • ปิซ่า เวนิส มิลาน
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • กอลมาร์ สตราสบูร์ก
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สู่มหานครปารีส
 • ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่
 • รับประทานอาหารค่ำบนหอไอเฟล
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 เที่ยวอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เดินทาง
21-29 พ.ย.62
23 พ.ย.-01 ธ.ค.62
28 พ.ย.-06 ธ.ค.62
01-09 ธ.ค.62
02-10 ธ.ค.62
03-11 ธ.ค.62
04-12 ธ.ค.62
05-13 ธ.ค.62
06-14 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-03 ม.ค.63
29 ธ.ค.-06 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 69,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WTG0109J ทัวร์ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • ขึ้นเขาจุงเฟรา
 • โรม นครรัฐวาติกัน  
 • เข้าชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • สนามกีฬาโคลอสเซียม
 • น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน ย่านบันไดสเปน
 • หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • อินเทอร์ลาเก้น หมู่บ้านกรินเดลวาลด์
 • เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ICE PALACE
 • รถไฟด่วน TGV สู่มหานครปารีส  
 • เข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายย์
 • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล
 • เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ห้างสรรพสินค้าแกลลารี-ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส

เดินทาง
19-28 ธ.ค.62
21-30 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-7 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 72,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
FCO-TG004 EUROPE CLASSIC ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โรม นครรัฐวาติกัน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
 • น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • ฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ
 • หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • เวนิส มิลาน
 • อินเทอร์ลาเคน กรินเดอวาลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • นั่ง TGV รถไฟความเร็วสูงสู่มหานครปารีส
 • ล่องเรือบาโตมุช
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำหอม Fragonard
 • แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เดินทาง
02-11 พ.ย.62
05-14 ธ.ค.62
24 ธ.ค.-02 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 102,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-02 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • เมืองกรินเดอวาลด์
 • ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
 • ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซนน์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค

เดินทาง
16-26 พ.ย.62
05-15 ธ.ค.62
24 ธ.ค.-03 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 109,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-04 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงโรม
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • หอเอนปิซ่า
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • พิชิตยอดเขายูงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • La Petite France
 • ล่องเรือล่องแม่น้ำแซนน์ รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส 
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

 ยุโรปคลาสสิค

เดินทาง
18-28 ม.ค.63
25 ม.ค.-04 ก.พ.63
01-11 ก.พ.63
08-18 ก.พ.63
15-25 ก.พ.63
22 ก.พ.-03 มี.ค.63
29 ก.พ.-10 มี.ค.63
07-17 มี.ค.63
14-24 มี.ค.63
21-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
109,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR-04 ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ยุโรปคลาสสิค : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • กรุงโรม
 • นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เข้าชมโคลอสเซียม
 • ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • เมืองเก่านครฟลอเรนซ์
 • หอเอนปิซ่า
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เมืองลูเซิร์น
 • พิชิตยอดเขายูงเฟรา
 • นั่งรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีส
 • La Petite France
 • ล่องเรือล่องแม่น้ำแซนน์ รับประทานอาหารค่ำแบบฝรั่งเศส 
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

     Add Line


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 106,303