ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์

 แกรนด์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
11-20 เม.ย.63

ราคาท่านละ
123,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR47 SCANDINAVIA FJORD TOUR ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ

การบินไทย (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น เฮลซิงกิ
 • ล่องเรือ DFDS (SEA VIEW)
 • ล่องเรือ Silja Line (SEA VIEW)
 • เบอร์เก้น โวส เกโล่
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • อุทยานฟร็อกเนอร์
 • เข้าชม Rock Church
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
 • นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท
 • ตลาดนัดริมทะเล (Market Square)

     Add Line


 

 สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
02-11 มี.ค.63
16-25 มี.ค.63
03-12 เม.ย.63
10-19 เม.ย.63
22 เม.ย.-01 พ.ค.63
04-13 พ.ค.63
20-29 พ.ค.63
01-10 มิ.ย.63
16-25 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 69,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ARN-EK002 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • ล่องเรือ DFDS (SEA VIEW)
 • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
 • คาลสตัท เกียร์โล เบอร์เก้น
 • รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-ไมดรัล
 • ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก

     Add Line


 

 ทัวร์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
13-22 มี.ค.63

ราคาท่านละ
65,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK016 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • แกมล่าสแตน คาลสตัท เกโล่
 • รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • ล่องเรือสำราญ DFDS
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • ยอดเขาฟลอเยน
 • สวนสนุกทิโวลี
 • ถนนสตรอยก์

     Add Line


 

 เที่ยวสแกนดิเนเวีย โปรโมชั่น

เดินทาง
03-12 เม.ย.63
08-17 เม.ย.63
10-19 เม.ย.63
24 เม.ย.-03 พ.ค.63
29 เม.ย.-08 พ.ค.63
05-14 พ.ค.63
09-18 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 72,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK016 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • แกมล่าสแตน คาลสตัท เกโล่
 • รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • ล่องเรือสำราญ DFDS
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • ยอดเขาฟลอเยน
 • สวนสนุกทิโวลี
 • ถนนสตรอยก์

     Add Line


 

 ทัวร์สแกนดิเนเวีย โปรโมชั่น

เดินทาง
08-15 ก.พ.63
20-27 มี.ค.63
21-28 มี.ค.63
28 มี.ค.-04 เม.ย.63

ราคาท่านละ
55,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR0608C ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • DFDS และ SILJA LINE (SEAVIEW)
  • โคเปนเฮเก้น สต๊อกโฮล์ม ออสโล เฮลซิงกิ
  • คาร์ลสตัท เออเรบลู แกมล่าสแตน
  • สวนประติมากรรมวิกแลนด์
  • เข้าชมซิตี้ฮอลล์
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
  • มหาวิหาร USPENSY
  • ตลาดนัดริมทะเล

     Add Line


 

 ทัวร์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
16-23 มี.ค.63
04-11 เม.ย.63
05-12 เม.ย.63
22-29 เม.ย.63
30 เม.ย.-07 พ.ค.63
21-28 พ.ค.63
23-30 พ.ค.63
11-18 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 55,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ARN-TG002 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

การบินไทย (TG)   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • ล่องเรือ DFDS (SEA VIEW)
 • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • เมืองเก่ากัมลาสตัน
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • ถนนคาร์ลโจฮันเกท
 • ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
 • Oslo Opera House
 • น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก

     Add Line


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย แสงเหนือ โลโฟเทน

เดินทาง
24 ม.ค.-03 ก.พ.63

ราคาท่านละ
135,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR50A NORTHERN LIGHTS LOFOTEN ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ สวีเดน 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 2 ครั้ง
 • เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์ (ศาลาว่าการเมือง)
 • โรงแรมน้ำแข็ง หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี
 • อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland
 • นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล
 • เกาะโลโฟเทน
  -- หมู่บ้านนุสฟยอร์ด
  -- หมู่บ้าน Å
  -- หมู่บ้าน Reine
  -- หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
 • สวนสัตว์ Polar Park
 • เมืองทรูมเซอ Tromsø ปารีสแห่งยุโรปเหนือ
 • ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • มหาวิหารอาร์กติก
 • เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
 • เที่ยวชมกรุงออสโล
 • ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท

     Add Line


 

เกาะโลโฟเทน

เดินทาง
07-17 ก.พ.63
14-24 ก.พ.63

ราคาท่านละ
139,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR50A NORTHERN LIGHTS LOFOTEN ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ สวีเดน 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 2 ครั้ง
 • เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์ (ศาลาว่าการเมือง)
 • โรงแรมน้ำแข็ง หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี
 • อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland
 • นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล
 • เกาะโลโฟเทน
  -- หมู่บ้านนุสฟยอร์ด
  -- หมู่บ้าน Å
  -- หมู่บ้าน Reine
  -- หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
 • สวนสัตว์ Polar Park
 • เมืองทรูมเซอ Tromsø ปารีสแห่งยุโรปเหนือ
 • ล่องเรือชมฟยอร์ด
 • มหาวิหารอาร์กติก
 • เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
 • เที่ยวชมกรุงออสโล
 • ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท

     Add Line


 

เกาะโลโฟเทน

เดินทาง
21-31 มี.ค.63

ราคาท่านละ
135,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR50A NORTHERN LIGHTS LOFOTEN ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์นอร์เวย์แสงเหนือ สวีเดน 11 วัน 8 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • บินภายใน 2 ครั้ง
 • เที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์ (ศาลาว่าการเมือง)
 • โรงแรมน้ำแข็ง หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี
 • อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland
 • นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล
 • เกาะโลโฟเทน
  -- หมู่บ้านนุสฟยอร์ด
  -- หมู่บ้าน Å
  -- หมู่บ้าน Reine
  -- หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
 • สวนสัตว์ Polar Park
 • เมืองทรูมเซอ Tromsø ปารีสแห่งยุโรปเหนือ
 • ล่องเรือชมฟยอร์ด
 • มหาวิหารอาร์กติก
 • เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
 • เที่ยวชมกรุงออสโล
 • ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 128,999