ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
16-23 พ.ย.62
03-10 ธ.ค.62
09-16 ธ.ค.62
27 ธ.ค.-03 ม.ค.63
28 ธ.ค.-04 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 52,999.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ZARN05 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)
  • ออสโล(นอร์เวย์)
  • สต็อกโฮล์ม(สวีเดน)
  • เรือสำราญ DFDS
  • เนินเขาฟยัลกาทัน Fjallgatan Hill
  • เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
  • ย่านเมืองเก่ากัมลาสแตน
  • เมืองคาร์ลสตัด
  • อุทยานฟรอกเนอร์
  • ถนนคาร์ลโยฮันน์เกท
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
  • ถนนสตรอยก์เกท

     Add Line


 

 ทัวร์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
20-27 พ.ย.62
29 พ.ย.-06 ธ.ค.62
29 ธ.ค.-05 ม.ค.63 (ปีใหม่)
---------------------
11-18 ม.ค.63
08-15 ก.พ.63
20-27 มี.ค.63
21-28 มี.ค.63
28 มี.ค.-04 เม.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 55,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
WQR0608C ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • DFDS และ SILJA LINE (SEAVIEW)
 • โคเปนเฮเก้น สต๊อกโฮล์ม ออสโล เฮลซิงกิ
 • คาร์ลสตัท เออเรบลู แกมล่าสแตน
 • สวนประติมากรรมวิกแลนด์
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • มหาวิหาร USPENSY
 • ตลาดนัดริมทะเล

     Add Line


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
25 ธ.ค.-02 ม.ค.63

ราคาท่านละ
99,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR47A ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)
 • ออสโล(นอร์เวย์)
 • สต็อกโฮล์ม(สวีเดน)
 • เรือสำราญ DFDS (SEASIDE VIEW)
 • บินภายใน 1 ขา
 • รถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA
 • รถรางขึ้นสู่ยอดเขา Floyen
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • เมืองเบอร์เกน
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • แกมล่าสแตน

     Add Line


 

 สแกนดิเนเวียโปรโมชั่น

เดินทาง
18-27 พ.ย.62
01-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
65,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK016 ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • แกมล่าสแตน คาลสตัท เกโล่
 • รถไฟเส้นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สู่มีร์ดาล
 • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
 • ล่องเรือสำราญ DFDS
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
 • ยอดเขาฟลอเยน
 • สวนสนุกทิโวลี
 • ถนนสตรอยก์

     Add Line


 

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

เดินทาง
01-10 ธ.ค.62
07-16 ธ.ค.62
23 ธ.ค.-01 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 62,900.- บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.- บาท

ชื่อโปรแกรม  
ARN-EK002 SCANDINAVIAN STYLE 3 CAPITALS ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สตอกโฮล์ม คาลสตัท โคเปนเฮเกน
 • ออสโล เกียร์โล เบอร์เก้น อุลวิค กุดวานเก้น
 • เรือสำราญ 1 ลำ : DFDS (SEA VIEW)
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • เข้าชมศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม
 • ท่าเรือเก่า Bryggen
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล
 • ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
  -- ฟยอร์ดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก
  -- NARROW FJORD ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด
 • อุทยานฟรอกเนอร์
 • ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
 • น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
 • ปราสาทโรเซนบอร์ก
 • ถนนสตรอยก์
   

     Add Line


 

ทัวร์สแกนดิเนเวีย แกรนด์สแกนดิเนเวีย

เดินทาง
17-26 พ.ย.62
01-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 99,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WTG0610C ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ

การบินไทย (TG)
   

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

  • โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)
  • ออสโล(นอร์เวย์)
  • เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
  • สต็อกโฮล์ม(สวีเดน)
  • เรือสำราญ DFDS & Silja Line
  • บินภายใน 1 ขา
  • นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก Flamsbana
  • ล่องเรือชมซอจ์นฟยอร์ด
  • นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Fløyen
  • หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
  • ชมเมืองซิกทูน่า

     Add Line


 

สแกนดิเนเวียแสงเหนือ 

เดินทาง
27 ธ.ค.-05 ม.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 95,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EK016A ทัวร์สแกนดิเนเวียแสงเหนือ

เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : สวีเดน นอร์เวย์ สวีเดน 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • สต็อกโฮล์ม ออสโล โคเปนเฮเก้น
 • ทรอมโซ Tromso ตามล่าหาแสงเหนือ
 • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ลากเลื่อนกวางเรนเดียร์
 • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
 • มหาวิหารอาร์คติก
 • ล่องเรือสำราญ DFDS
   

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 108,073