ทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย

ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

เดินทาง
04-10 มิ.ย.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 45,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500 บาท

ชื่อโปรแกรม  
VNO-OS001 A ROMANTIC VIEW BALTIC ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

ออสเตรียน (OS)     
ลุฟต์ฮันซ่า (LH)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • เข้าชมปราสาททราไค
 • ปราสาทและวิหารเคานัส
 • สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เมืองซัวเลย์
 • เข้าชมพระราชวังรุนดาเล
 • ปราสาททูไรด้า
 • บ้านไม้สไตล์บอลติค เมืองพาร์นู

     Add Line


 

 

ทัวร์บอลติก

เดินทาง
06-12 พ.ค.63
14-20 พ.ค.63

ราคาท่านละ
45,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500 บาท

ชื่อโปรแกรม  
VNO-LH001 A LUXURY VIEW BALTIC ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

ลุฟต์ฮันซ่า (LH)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 4 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • เข้าชมปราสาททราไค
 • ปราสาทและวิหารเคานัส
 • สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เมืองซัวเลย์
 • เข้าชมพระราชวังรุนดาเล
 • ปราสาททูไรด้า
 • บ้านไม้สไตล์บอลติค เมืองพาร์นู

     Add Line


 

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,094