ทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย

ทัวร์บอลติก

เดินทาง
12-18 ก.ย.62
18-24 ต.ค.62
07-13 พ.ย.62
04-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 51,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,000 บาท

ชื่อโปรแกรม  
VNO-AY004 ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

ฟินแอร์ (AY)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • เข้าชมปราสาททราไค
 • ปราสาทและวิหารเคานัส
 • สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เมืองซัวเลย์
 • เข้าชมพระราชวังรุนดาเล
 • ปราสาททูไรด้า
 • บ้านไม้สไตล์บอลติค เมืองพาร์นู
 • มหาวิหารอุสเพนสเก้

     Add Line


 

 

ทัวร์บอลติก

เดินทาง
15-22 ต.ค.62

ราคาท่านละ
50,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,500 บาท

ชื่อโปรแกรม  
HG19 ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

ฟินแอร์ (AY)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งวิลนีอุส
 • หมู่บ้าน Medininkai
 • เมืองทราไก เมืองหลวงเก่าของลิทัวเนีย
 • เข้าชมภายในปราสาททราไก
 • เข้าชมพระราชวังรูนดาเล่ เมืองฟิลส์รันดาเล่
 • ผ่านชมปราสาทริก้า
 • เข้าชมปราสาททูไรด้า เมืองชิกุลด้า
 • บ้านไม้ (Wooden House) เมืองปาร์นู
 • ช้อปปิ้งถนนมานไฮม์
 • ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้

     Add Line


 

 

แกรนด์บอลติก

เดินทาง
18-25 ต.ค.62

ราคาท่านละ
78,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR42 ทัวร์บอลติก 3 ประเทศ

ฟินแอร์ (AY)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • ชายหาดพิริต้า
 • คอนแวนต์ของนักบุญ บริกิตต้า
 • แคทเดอริกพาเลซ & ปาร์ค
 • เขตเมืองเก่าทูมเปีย
 • บ้านไม้แบบ Wooden House เมืองแปร์นู
 • เข้าชมพระราชวังรูนดาเล่
 • ปราสาทริก้า
 • เข้าชมปราสาททราไก

     Add Line


 

 


 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 085-151-1000 , 094-782-6888 และ 093-570-3000

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 95,492