ทัวร์บอลติก ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย

ทัวร์บอลติก

เดินทาง
12-18 ก.ย.62
18-24 ต.ค.62
07-13 พ.ย.62
04-10 ธ.ค.62

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 51,900.- บาท
ไม่รวมวีซ่า 3,000 บาท

ชื่อโปรแกรม  
VNO-AY004 ทัวร์บอลติก 4 ประเทศ

ฟินแอร์ (AY)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์บอลติก : ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • วิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย
 • ริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ทาลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • เข้าชมปราสาททราไค
 • ปราสาทและวิหารเคานัส
 • สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เมืองซัวเลย์
 • เข้าชมพระราชวังรุนดาเล
 • ปราสาททูไรด้า
 • บ้านไม้สไตล์บอลติค เมืองพาร์นู
 • มหาวิหารอุสเพนสเก้

     Add Line


 

 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

   line@ freebirdtour   instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 108,073