ทัวร์กรีซ

 ทัวร์กรีซ ซานโตรินี มิโครนอส

เดินทาง
11-19 เม.ย.63
25 เม.ย.-03 พ.ค.63
09-17 พ.ค.63
30 พ.ค.-07 มิ.ย.63
20-28 มิ.ย.63
19-27 ก.ย.63
10-18 ต.ค.63
17-25 ต.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 79,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WQR1909A แกรนด์กรีซ มิโครนอส ซานโตรินี

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กรีซ 9 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เกาะมิโครนอส 1 คืน
 • เกาะซานโตรินี่ 1 คืน
 • บินภายในประเทศ 1 ขา
 • คอรินท์ อะราโชวา เอเธนส์
 • เดลฟี สะดือโลก (Navel Of The Earth)
 • วิหารอพอลโล
 • หมู่บ้าน Pyrgod หมู่บ้านเอีย
 • CABLE CAR สู่เมืองฟิรา
 • ล่องเรือพื้นเมืองสู่ New Kameni Volcano
 • ล่องเรือสู่ Hot Springs
 • เข้าชมอะโครโปลิส
 • วิหารพาเธนอน
 • แหลมซูเนี่ยน Cape Sounion
 • จัตุรัสซินตักมา Syntagma Square
 • ย่านพลาก้าสแควร์

     Add Line


 

 แกรนด์กรีซ

เดินทาง
11-20 เม.ย.63
29 เม.ย.-08 พ.ค.63
13-22 พ.ค.63
22-31 พ.ค.63
29 พ.ค.-07 มิ.ย.63
19-28 มิ.ย.63
24 ก.ค.-02 ส.ค.63
07-16 ส.ค.63
18-27 ก.ย.63
09-18 ต.ค.63
16-25 ต.ค.63

ราคาท่านละ
เริ่มต้น 89,900.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
WQR1910S แกรนด์กรีซ มิโครนอส ซานโตรินี

กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กรีซ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เกาะมิโครนอส 1 คืน
 • เกาะซานโตรินี่ 1 คืน
 • เทสซาโลนีกี เดลฟี อะราโชวา
 • โรงละครโอเดียน
 • หมู่บ้านแมทธีโอร่า
 • เข้าชมวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron
 • หมู่บ้านอิเทีย
 • วิหารอพอลโล
 • คอคอดคอรินท์
 • หมู่บ้าน Pyrgod หมู่บ้านเอีย
 • หาดเพอร์ริสซา
 • CABLE CAR สู่เมืองฟิรา
 • เข้าชมอะโครโปลิส
 • วิหารพาเธนอน วิหารอีเรคธีอุม
 • แหลมซูเนี่ยน

     Add Line


 

 แกรนด์กรีซ มิโครนอส ซานโตรินี

เดินทาง
09-18 เม.ย.63
12-21 เม.ย.63
29 เม.ย.-08 พ.ค.63
22-31 พ.ค.63
19-28 มิ.ย.63
23 ก.ค.-01 ส.ค.63
07-16 ส.ค.63

ราคาท่านละ
105,000.- บาท
รวมวีซ่าและทิปต่างๆ แล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EHC-GREECE GRAND TOUR
แกรนด์กรีซ มิโครนอส ซานโตรินี
เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์กรีซ 10 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • เกาะมิโคนอส 1 คืน
 • เกาะซานโตรินี 1 คืน
 • บินภายใน 1 ขา
 • เทสสโลนิกิ กาลัมบาก้า ปาทรัส ฟิร่า
 • เดลฟี สะดือของโลก “Navel of the Earth”
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี
 • เข้าชมโบสถ์เซนต์เดเมทริอุส
 • ขึ้นชมอารามเมทิโอร่า
 • เข้าชมวิหารอพอลโล
 • คลองโครินธ์
 • หมู่บ้านเอีย
 • หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี
 • หมู่บ้านฟิโรสเตฟานี
 • เข้าชมอะโครโปลิส
 • วิหารพาร์เธนอน

     Add Line


 

 

คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,247