ทัวร์ฟินแลนด์แสงเหนือ

 ฟินแลนด์ Glass Igloo

เดินทาง
27 มี.ค.-04 เม.ย.63

ราคาท่านละ
163,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR45B FINLAND ADVENTURE
ทัวร์ฟินแลนด์แสงเหนือ
ฟินแอร์ (AY)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ฟินแลนด์ 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • Kakslautennen Arctic Resort
  **Aurora Hunting Inside resort**
  -- Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก
  -- เข้าพัก Kelo Glass Igloos บ้านไม้สนผสมผสานกับกระท่อมแก้ว

 • ออกนอกเมืองสู่เบสแคมป์ **Aurora Hunting outside resort**
  -- เมืองโรวาเนียมิ 1 คืน
  -- เมืองเคมิ 1 คืน
 • กิจกรรมฤดูหนาว
  -- King Crab Safari เมืองคีร์กเคเนส ชิมรสชาติปูยักษ์แบบสด ๆ
  --
  ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
  -- เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า
  -- เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER
  -- Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
  -- ขับขี่รถ SNOWMOBILE
  -- Snow Castle

     Add Line


 

 ทัวร์ฟินแลนด์ สโนว์โมบิล

เดินทาง
10-17 เม.ย.63

ราคาท่านละ
157,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR45 FINLAND ADVENTURE
ทัวร์ฟินแลนด์แสงเหนือ
ฟินแอร์ (AY)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • Kakslautennen Arctic Resort
  **Aurora Hunting Inside resort**
  -- Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก
  -- เข้าพัก Kelo Glass Igloos บ้านไม้สนผสมผสานกับกระท่อมแก้ว

 • ออกนอกเมืองสู่เบสแคมป์ **Aurora Hunting outside resort**
  -- เมืองโรวาเนียมิ 1 คืน
  -- เมืองเคมิ 1 คืน

 • กิจกรรมฤดูหนาว
  -- King Crab Safari เมืองคีร์กเคเนส
  -- Reindeer Sleigh กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
  -- Husky Safari
  -- หมู่บ้านซานต้า
  -- การขับขี่รถ SNOWMOBILE
  -- SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง ไอซ์เบรกเกอร์
 • เที่ยวชมเฮลซิงกิ

     Add Line


 

 ฟินแลนด์ บ้านอิกลู

เดินทาง
08-16 เม.ย.63

ราคาท่านละ
168,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR45B FINLAND ADVENTURE
ทัวร์ฟินแลนด์แสงเหนือ
ฟินแอร์ (AY)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ฟินแลนด์ 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พักอิกลู 3 คืน **Aurora Hunting Inside resort**
  1. Kakslautennen Arctic Resort
  -- Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก
  -- เข้าพัก Kelo Glass Igloos บ้านไม้สนผสมผสานกับกระท่อมแก้ว

  2. SEASIDE GLASS VILLAS
  3. ARCTIC TREEHOUSE HOTEL
 • กิจกรรมฤดูหนาว
  --
  ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
  -- เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า
  -- เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER
  -- Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
  -- ขับขี่รถ SNOWMOBILE
  -- Snow Castle
  -- เข้าชม SIIDA MUSEUM
  -- ตกปลาน้ำแข็งบนหิมะบนทุ่งน้ำแข็ง
 • ล่องเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สู่เมืองทาลลินน์
 • เขตเมืองเก่าทูมเปีย
 • ล่องเรือ High Speed Cruise เดินทางกลับสู่ กรุงเฮลซิงกิ
 • เที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เมืองปอร์โว
 • ร้านขนม Runeberg

     Add Line


 

 บ้านหลังคากระจก ฟินแลนด์ Glass Igloo

เดินทาง
11-19 เม.ย.63

ราคาท่านละ
176,000.- บาท
รวมค่าวีซ่าแล้ว

ชื่อโปรแกรม  
EUR45G EXCLUSIVE FINLAND
ทัวร์ฟินแลนด์แสงเหนือ
ฟินแอร์ (AY)
  

✦ รายละเอียดทัวร์ ✦
ทัวร์ฟินแลนด์ 9 วัน 7 คืน

✦ ไฮไลท์โปรแกรม ✦

 • พักอิกลู 4 คืน **Aurora Hunting Inside resort**
  1. Kakslautennen Arctic Resort
  -- Glass Igloo แห่งแรกในเขตอาร์คติก
  -- เข้าพัก Kelo Glass Igloos บ้านไม้สนผสมผสานกับกระท่อมแก้ว

  2. SEASIDE GLASS VILLAS
  3. ARCTIC TREEHOUSE HOTEL
  4. Aurora Village Ivalo
 • กิจกรรมฤดูหนาว
  --
  ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari
  -- เยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า
  -- เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER
  -- Reindeer Safari กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
  -- ขับขี่รถ SNOWMOBILE
  -- Snow Castle
  -- King Crab Safari เมืองคีร์กเคเนส


     Add Line


 

 คุยกับครอบครัวฟรีเบิร์ดทัวร์

โทร.02-0488-785-7 Hotline 093-570-3000 , 085-151-1000 และ 094-782-6888

 

      instagramfreebirdtour  twitter freebirdtour  Youtube freebirdtour    

Visitors: 167,247